A2 Files, flitsers en wegwerkzaamheden

Bron: TomTom HD Traffic / ANWB Verkeersinformatie

Twitter @ANWBverkeer #A2

Verkeer, files A2 Amsterdam - grens België

De autosnelweg A2 is een belangrijke noord-zuidverbinding en loopt van Amsterdam naar Maastricht. De weg is 217 kilometer lang. Knelpunten zijn de knooppunten Leenderheide bij Eindhoven en Oudenrijn bij Utrecht. Vroeger stond er dagelijks file bij de knooppunten Everdingen en Deil maar door extra rijstroken gaat het daar nu beter.