Verkeer Nieuw-Zeeland

Hier lees je alles over het wegennet in Australië en de betekenis van verkeersborden.

Snel naar

Wegennet | Verkeersborden | Pechhulp

Wegennet

 • Beide hoofdeilanden beschikken over een goed wegennet. Zowel de verharde als de onverharde wegen worden goed onderhouden. 
 • Veel wegen tussen steden bestaan slechts uit smalle tweebaanswegen.
 • Alleen in afgelegen streken zijn onverharde wegen.

Verkeersveiligheid

 • Het rijden op de smalle, bochtige en heuvelachtige wegen in Nieuw-Zeeland vereist enige gewenning. Houd rekening met scherpe bochten en steile weggedeelten.
 • Houd tijdens het rijden in plattelandsgebieden rekening met overstekende koeien en schapen. Met verkeersborden wordt ook gewaarschuwd voor wilde dieren op en langs de weg, zoals kangoeroes, koala's, kiwi's en pinguïns.
 • In bergachtige gebieden is rijden in het donker is risicovol door het ontbreken van vangrails.

Verkeersborden

 • Veel verkeersborden in Nieuw-Zeeland, zoals verbodsborden, zijn gelijk aan die in Nederland.
 • De waarschuwingsborden zijn echter van het Amerikaanse type: gele (oranje voor tijdelijke borden bij wegwerkzaamheden), op hun punt staande vierkante borden met daarop in zwart een waarschuwingssymbool of tekst. Waarschuwingsborden die op voetgangers, kinderen, fietsers en ruiters van toepassing zijn, hebben een geelgroene fluorescerende kleur.
 • Een wit driehoekig op zijn punt staand bord met een rode rand met daarbinnen de tekst Give way, geeft aan dat je voorrang moet verlenen.
 • Op de ronde witte borden met een rode rand die de maximumsnelheid aangeven, wordt de maximumsnelheid in km/h aangegeven.

Auto en motor

 • Op de gele ruitvormige waarschuwingsborden die voorrangskruisingen aankondigen, geeft de dikkere pijl de weg aan die voorrang heeft.
 • Een wit rond bord met een rode rand, een zwarte richtingspijl en daaroverheen een rode balk betekent: Verboden rijrichting.
 • Een wit rond bord met een rode rand, in zwart de letter P en daaroverheen een rode diagonale balk betekent: Parkeerverbod. Witte rechthoekige borden met een rode rand met daarin het kleine ronde parkeerverbodsbord en rode tekst geven een parkeerverbod aan met daarbij de reden, zoals: taxistandplaats, tramhalte enzovoort.  
 • Een wit rechthoekig of vierkant bord met een rode rand en in zwart een symbool en/of tekst geeft een verplichting aan. Zo betekent het symbool van een bus met de tekst OnlyRijstrook uitsluitend voor bussen. Met de tekst Lane betekent het bord: Busstrook waar ook fietsen, bromfietsen en motoren mogen rijden.
 • Een rechthoekig wit bord met rode rand en bovenin in zwart de tekst Clearway en daaronder de afbeelding van het bord Verboden te stoppen betekent: Bestuurders mogen op deze weg niet stoppen. Op het bord kan in zwart aangegeven zijn wanneer het verbod geldt.
 • Een vierkant of in de hoogte rechthoekig blauw bord met witte rand en een witte P duidt een parkeerplaats aan. Staat er onder de P in wit een getal, dan geeft dit de maximale parkeerduur in minuten aan. Tenzij anders aangegeven geldt de aangegeven tijdsduur van 8 tot 18 uur, met uitzondering van officiële feestdagen.

Fiets

 • Een wit rechthoekig of vierkant bord met een rode rand en in zwart het symbool van een fiets en daaronder de tekst Only betekent: Fietspad. Luidt de tekst Lane, dan gaat het om een fietsstrook.
 • Eenzelfde bord met bovenin een voetganger en onderin een fiets duidt een fiets-/voetpad aan waarbij het fietsgedeelte niet is afgescheiden van het voetgangersgedeelte.
 • Eenzelfde bord met links een voetganger en de tekst Only en rechts een fiets en eveneens de tekst Only, waarbij de twee symbolen zijn gescheiden door een zwarte streep, duidt een fiets/voetpad aan waarbij het fietsgedeelte is afgescheiden van het voetgangersgedeelte.

Aanduidingen

Engels Nederlands
. ahead Je nadert .
Clearway Weg waar je niet mag stoppen
Give way Voorrang verlenen
Danger slow down Gevaar, langzaam rijden
Except Uitgezonderd
Hidden queue Je nadert een file die (vanwege bocht, heuvel etc.) verborgen is
Keep left unless passing Links houden tenzij je inhaalt
Kindergarten Kleuterschool
Lane Strook
Loading zone Laad- en losplaats
Mower Maaimachine
No entry Verboden in te rijden
No exit Geen uitgang
Only Uitsluitend
Passing bay/lane Passeerhaven/-strook
Pedestrians Voetgangers
Road closed De weg is gesloten
Use low gear Lagere versnelling gebruiken
Wrong way Eenrichtingsweg in deze richting gesloten

Pechhulp

Pech

 • Vraag de verhuurder van je voertuig naar het nummer voor pechhulp langs de weg.
 • Bel ook de ANWB Alarmcentrale.
 • Ga na welke pechhulp wordt vergoed in Nieuw-Zeeland met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel het landelijke alarmnummer 111 - Je bent verplicht een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen, binnen 24 uur te melden bij de politie. Zie police.govt.nz voor meer informatie.
 • Bij een aanrijding ben je verplicht je persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens uit te wisselen met de andere betrokkenen. 

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische info over onderweg in Nieuw-Zeeland

Tanken in Nieuw-Zeeland
Verkeersregels
Verkeersregels auto
Verkeersregels fiets