Agenda Bondsraad

Voor de vergadering van de bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, te houden op zaterdag 15 juni 2019 om 09.30 uur op het hoofdkantoor in Den Haag.

 
No.  Tijd Agendapunt Stukken
  9.25 Testen stemkastjes  
1. 9.30 Opening en vaststelling van de agenda  
2. 9.35 Mededelingen en ingekomen stukken  
3. 9.40 Verslagen  
    Verslag van de vergadering van zaterdag 26 januari 2019 (ter goedkeuring) BR-2019/2-1a
    Verslag van de coördinatiecommissie  (ter informatie en eventuele mondelinge toelichting) BR-2019/2-1b
4. 9.45 Benoemingen  
    Benoeming financieel directeur/penningmeester BR-2019/2-1c
    Benoeming van dhr. J. Verdoold en dhr. H. Lammers als lid coördinatiecommissie BR-2019/2-2
    Herbenoemingen coördinatiecommissie  
    Benoeming van dhr. B. Keulen en dhr. H. Gloudemans als lid voordrachtscommissie BR-2019/2-3
    Herbenoemingen voordrachtscommissie  
    Benoeming van mw. M. Janssen als bestuurder Sociaal Fonds BR-2019/2-4
    Herbenoeming van dhr. E. de Vries als bestuurder Sociaal Fonds  
5. 9.55 Verslag van het gehouden toezicht rvt  
    (mondeling door Vz. rvt)  
6. 10.05 Jaarverslaglegging 2018  
    Verslag van de themagroep Financiën (ter informatie) BR-2019/2-5
    Jaarverslag 2018 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (ter goedkeuring) BR-2019/2-6
    Overzicht van de contributiebesteding 2018 van de vereniging ANWB (ter goedkeuring) BR-2019/2-7
    Jaarverslag 2018 ANWB B.V. (ter informatie) BR-2019/2-8
    Besteding budget ANWB Fonds 2018 (ter informatie) BR-2019/2-9
7. 10.25 Decharge  
    Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid  
    De charge van de rvt over het gehouden toezicht  
8. 10.30 Financiële commissie  
    Notitie toelichting instellen financiële commissie bondsraad BR-2019/2-10
    Reglement financiële commissie (ter goedkeuring) BR-2019/2-11
9. 10.35 Vaststelling contributie 2020  
    Vaststelling contributie 2020 (ter goedkeuring) BR-2019/2-12
       
10. 10.40 PAUZE (wisseling van zaal)  
       
11. 11.00 Bespreking zelfevaluatie bondsraad BR-2019/2-13
12. 11.20 Beschouwing over de stand van zaken bij de ANWB door de hoofddirecteur  
13. 11.45 Discussie over mobiliteit (wordt nagezonden) BR-2019/2-14
14. 12.45 Rondvraag  
15. 13.00 Sluiting