Agenda Bondsraad

Voor de vergadering van de bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, te houden op zaterdag 25 januari 2020 om 09.30 uur op het hoofdkantoor in Den Haag.

 
No.  Tijd Agendapunt Stukken
  9.25 Uitleg stemkastjes  
1. 9.30 Opening en vaststelling van de agenda  
2. 9.35 Mededelingen en ingekomen stukken  
3. 9.40 Verslagen  
    Verslag van de vergadering van zaterdag 15 juni 2019 (ter goedkeuring) BR-2020/1-0
    Verslag van de coördinatiecommissie  (ter informatie en eventuele mondelinge toelichting) BR-2020/1-1
4. 9.45 Benoemingen  
    Benoeming van Elvira von Lümich als bestuurder B STAK BR-2020/1-2
    Benoeming van Annemarie Gerards - Adriaansens als lid adviescommissie ANWB Fonds BR-2020/1-3
    Herbenoeming Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink lid raad van toezicht BR-2020/1-4
5. 9.50 MJP Vereniging 2020-2022  
    MJP Vereniging 2020-2022 BR-2020/1-5
6. 10.00 Begrotingen 2020  
    Advies van de financiële commissie BR-2020/1-6
    Contributiebegroting Vereniging 2020 BR-2020/1-7
    Geconsolideerde begroting 2020 ANWB BV (ter informatie) BR-2020/1-8
    Jaarplan Belangenbehartiging en Expert 2020 BR-2020/1-9
7. 10.40 Informatie vanuit de themagroepen  
    Eindrapportage themagroep provinciale belangenbehartiging BR-2020/1-10
    Decharge voor de themagroep provinciale belangenbehartiging  
       
  10.50 PAUZE (wisseling van zaal)  
       
8. 11.10 Beschouwing over de stand van zaken bij de ANWB door de hoofddirecteur  
9. 11.35 Discussie over fietsveiligheid  
10. 12.35 Rondvraag  
11. 12.50 Afscheid aftredende bondsraadsleden  
12. 13.00 Sluiting