Agenda Bondsraad

Voor de virtuele vergadering van de bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, te houden op zaterdag 13 juni 2020 om 09.30 uur.

 
No.  Tijd Agendapunt Stukken
1. 9.30 Opening en vaststelling van de agenda
Vergaderdiscipline bespreken door de technisch voorzitter
Stemprocedure doornemen
 
2. 9.35 Verslagen
Verslag van de vergadering van zaterdag 25 januari 2020
BR-2020/2-0
3. 9.40 Benoemingen  
    Benoeming van dhr. C. Spoorenberg en dhr. T. Jansen tot lid coördinatiecommissie BR-2020/2-1
    Benoeming van dhr. R. Clayden en dhr. J. van Veen tot lid voordrachtscommissie BR-2020/2-2
    Benoeming van dhr. P. Geertman tot lid adviescommissie ANWB fonds BR-2020/2-3
    Herbenoeming dhr. J. Sluysmans tot bestuurder A STAK BR-2020/2-4
    Herbenoeming mevr. E. von Lümich tot bestuurder B STAK BR-2020/2-5
4. 9.50 Jaarverslaglegging 2019  
    Advies van de financiële commissie (ter informatie) BR-2020/2-6
    Jaarverslag 2019 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB BR-2020/2-7
    Overzicht van de contributiebesteding 2019 van de vereniging ANWB BR-2020/2-8
5. 10.05

Decharge
Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid
Decharge van de raad van toezicht over het gehouden toezicht

 
6. 10.10 Vaststelling contributie 2021
Vaststelling contributie 2021
BR-2020/2-9
7. 10.15 Beschouwing over de stand van zaken bij de ANWB door de hoofddirecteur  
8. 10.30 Vragen aan de hoofddirecteur  
9. 11.00 Sluiting