Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Agenda Bondsraadsvergadering

Zaterdag 22 juni 2024

 

No. TijdAgendapuntStukken
1.9.30Opening en vaststelling van de agenda
Vergaderdiscipline bespreken door de technisch voorzitter
Stemprocedure doornemen
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslagen 
  Verslag van de vergadering van zaterdag 27 januari 2024 (ter goedkeuring)BR-2024/2-0
  Verslag van de coördinatiecommissie (ter informatie)BR-2024/2-1
4. Benoemingen 
  Benoeming van Joke Smit tot lid van coördinatiecommissie (ter goedkeuring)BR-2024/2-2
  Benoeming van Bert van Halderen tot lid van de coördinatiecommissie (ter goedkeuring)BR-2024/2-3
  Herbenoeming van Paul Geertman tot lid Adviescommissie ANWB Fonds (ter goedkeuring)BR-2023/2-4
5. Verslag van het gehouden toezicht RvT 
  Mondeling door vz. RvT, met mogelijkheid tot vragenstellen aan vz RvT 
6. Jaarverslaglegging 2023 
  Advies financiële commissie aan de bondsraad (ter informatie)BR-2024/2-5
  Jaarverslag 2023 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (ter goedkeuring)BR-2024/2-6
  Overzicht van de contributiebesteding 2023 van de vereniging ANWB (ter goedkeuring)BR-2024/2-7
  Jaarverslag 2023 ANWB B.V. (ter informatie)BR-2024/2-8
  Besteding budget ANWB Fonds 2023 (ter informatie)BR-2024/2-9
7. Decharge

BR-2024/2-10

  Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid 
  Decharge van de RvT over het gehouden toezicht 
8. A) Systematiek contributie 
  Vaststelling systematiek contributieBR-2024/2-11A
  B) Vaststelling contributie 2025 
  Vaststelling contributie 2025 (ter goedkeuring)BR-2024/2-11B
9. Beschouwing over de gang van zaken bij de ANWB door bestuursvoorzitter 
  Vragen aan de bestuursvoorzitter 
10. Pauze 
11, Zelfevaluatie bondsraad 
  Zelfevaluatie bondsraad (ter informatie)BR-2024/2-12
12. Evaluatie jaarthema en jaarthema duurzaamheid 
  Evaluatie jaarthema en jaarthema duurzaamheid (ter informatie)BR-2024/2-13
13. Themagroep Bereikbaarheid in het landelijk gebied 
14. Themagroep Extra impact ANWB-belangenbehartiging op regionaal en lokaal niveau 
15. Rondvraag 
16.12.15Sluiting 
17. Ontwikkeling (duurzame/elektrische) automobiliteit in Nederland (na sluiting en onder voorbehoud)
Briefing op een half uur (maakt uitloop mogelijk in de bondsraadsvergadering)
 
 13.00Einde en lunch