Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Meer recreatiemogelijkheden door ‘Groene Stelling van Amsterdam’

30 mei 2023

Dertien partijen, waaronder de ANWB, slaan de komende jaren de handen ineen om een mooier en groener landschap te ontwikkelen in de Metropoolregio Amsterdam. Een gebied waar gezorgd wordt voor gezond voedsel uit een prachtig, biodivers en toegankelijk landschap, dichtbij de stad, met ruimte voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie. In totaal beslaat dit gebied maar liefst 25.000 hectares. Hiermee wordt boeren een toekomst geboden en bewoners een mooier en toegankelijker landschap. De partijen doen een oproep aan iedereen in het gebied om mee te gaan doen. Dit kan door bijvoorbeeld bij te dragen aan de aanplant van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland of het kopen van lokale biologische yoghurt.

De oude Stelling van Amsterdam is een inspiratie voor de toekomst. “Vroeger is deze stelling gebouwd om de vijand buiten te houden en werd daarbinnen voedsel verbouwd, zodat de belegering kon worden overleefd. Nu gaan we met deze ingrediënten het landschap van de toekomst ontwikkelen”, aldus Jeroen van Herk, één van de initiatiefnemers van het plan.

Een sterker met de stad verbonden landschap

De Groene Stelling is een initiatief van dertien partijen om een mooi en productief landschap rondom de Haarlem, Hoofddorp, Beverwijk, Purmerend, Amsterdam en anderen te ontwikkelen. De inzet is een sterker met de stad verbonden landschap waar gezond voedsel voor de bewoners wordt geproduceerd, meer ruimte is voor natuur en water en meer ruimte aan recreatie en ontspanning wordt geboden. “Boeren zijn belangrijk voor de toekomst van dit gebied. Ze produceren niet alleen voedsel, ze beheren ook dit mooie historische landschap. Alleen samen kunnen we dit op een toekomstgerichte manier invullen", aldus Dirk van der Beek, directeur van Boeren van Amstel.

Zeven actiepunten

Het initiatief is een unieke samenwerking van bewoners, agrarische organisaties, maatschappelijke partijen en bedrijven. Deze partijen gaan de komende twee jaar aan de slag om zeven concrete actiepunten te realiseren, ieder vanuit zijn eigen kracht. Dit betreffen concrete acties om meer bomen aan te planten waar dat kan, meer kruidenrijk grasland in te zaaien en een nieuwe coöperatie op te zetten om natuurinclusieve producten beter af te zetten in de stad. Daarnaast wordt meer ruimte voor natuur en water gemaakt om de biodiversiteit te versterken en de regio klimaatadaptiever te maken. “Behalve met voedsel en natuur gaan we ook aan de slag met recreatie. We gaan nieuwe wandel- en fietsroutes aanleggen en een interessante nieuwe SmaakRoute ontwikkelen voor producten van het platteland”, zegt ANWB Bondsraadslid Frits Brouwer.

Bekijk het manifest ‘De Groene Stelling’ in pdf

Deelnemende partijen: ANWB, Wilder Land, Urgenda, Trees for All, Boeren van Amstel, Agrarische Collectief Noord-Holland Zuid, Anna’s Hoeve, Fortwachter Penningsveer, Local2Local, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Pakhuis de Zwijger, Rabobank. Mede mogelijk gemaakt door Commonland en MRA.

 

Zie ook:

ANWB Belangenbehartiging