Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB positief over coalitieakkoord

15 december 2021

De invoering van betalen naar gebruik, zoals nu in het coalitieakkoord is afgesproken, vindt de ANWB een goede zaak. Wel moet het systeem voor de automobilist niet duurder worden, moet het simpel en betrouwbaar zijn en er moet rekening worden gehouden met de wensen en zorgen van de automobilist.

In het akkoord blijft verkeersveiligheid een speerpunt. Daar is de ANWB blij mee, vanwege de zorgelijke ontwikkeling dat het aantal verkeersdoden en gewonden blijft stijgen, maar hoopt dat voor dit doel ook extra geld beschikbaar komt. Ook het stimuleren van elektrisch vervoer juicht de ANWB toe, waaronder het voornemen om de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s verder te laten groeien en de laadinfrastructuur te verbeteren.

Infrastructuur

Het voornemen van het kabinet om de achterstanden bij het beheer en onderhoud van wegen, bruggen, tunnels en viaducten in te lopen, vindt de ANWB een goede ontwikkeling. Omdat de komende jaren de mobiliteit alleen maar verder groeit, pleit de ANWB voor investeringen in openbaar vervoer, fiets en auto, zowel in de stad als in de regio.