Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB: versnelling investeringen geen dag te vroeg

15 september 2020 Eerste reactie Prinsjesdag 2020

De ANWB ziet in de Prinsjesdagstukken 2020 een stap vooruit richting een vlot, veilig en duurzaam Nederland. Het kabinet maakte vandaag bekend versneld te willen investeren in verkeersveiligheid en in het onderhoud en de vervanging van belangrijke wegen, bruggen en tunnels. De ANWB verwelkomt deze ambities, maar heeft het kabinet wel gewezen op de voor de plannen benodigde stikstofruimte.

Om verduurzaming van de mobiliteit te realiseren is het volgens de ANWB daarnaast belangrijk dat particulieren die een elektrische auto willen aanschaffen, ook de komende jaren kunnen rekenen op een aanschafsubsidie.

Extra impuls voor veilig en vlot verkeer

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. In de komende vijf jaar zal in totaal 1,29 miljard euro beschikbaar worden gesteld, onder meer voor onderhoud aan wegen en spoor en om de veiligheid van (fiets)infrastructuur te verbeteren. De ANWB juicht dit toe, omdat hiermee de kans op files en vertragingen afneemt en het aantal verkeersslachtoffers hopelijk naar beneden kan worden gebracht. Tegelijkertijd roept de ANWB het kabinet met klem op ervoor te zorgen dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is om de ambitieuze plannen te realiseren.

Stel aanschafsubsidie elektrische auto flexibel beschikbaar

Sinds 1 juli 2020 is het voor particulieren mogelijk om subsidie te krijgen voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands elektrische auto. De regeling is een groot succes gebleken, met als gevolg dat het voor 2020 beschikbare budget al binnen een week op was. Als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen, zal ook het budget voor 2021 al voor het eind van dit jaar zijn uitgegeven. Deze situatie zorgt voor onzekerheid bij de consument en vertraagt daarmee de verkoop van elektrische auto’s. Hierdoor raakt de realisatie van de nationale en Europese klimaatambities verder uit beeld. De ANWB pleit er daarom voor het budget zo flexibel mogelijk in te zetten, zodat mensen die de overstap naar een elektrische auto willen maken kunnen rekenen op een aanschafsubsidie.

Dit kan bijvoorbeeld door de leaseauto’s niet  voor de hele leasetermijn op het budget van 2020 te laten drukken. Hierdoor ontstaat ruimte in het budget waardoor meer mensen in 2020 en 2021 gebruik kunnen maken van de regeling. Daarnaast moet de subsidiepot vergroot worden. Nieuwe elektrische auto’s zijn belangrijk voor de tweedehandsmarkt van morgen.

Structureel investeren in verkeersveiligheid blijft broodnodig

De ANWB verwelkomt dat middelen om de veiligheid van de (fiets)infrastructuur te verbeteren, versneld beschikbaar komen. Door komend jaar 100 miljoen euro ter beschikking te stellen van medeoverheden en wegbeheerders kunnen deze nu beginnen met het treffen van de vaak broodnodige maatregelen. Dit is geen dag te vroeg, aldus de ANWB. Ook is de ANWB blij dat er de komende jaren meer geld beschikbaar is voor verkeershandhaving.  Het kabinet maakt daarvoor de komende twee jaar bijna 11 miljoen euro beschikbaar. Tegelijkertijd waarschuwt de ANWB dat er structureel meer geld nodig is voor veilige (fiets)infra om de ambitie van 0 verkeersslachtoffers te realiseren. Eerder becijferde de SWOV dat daarvoor 6,5 miljard euro nodig is tot 2050.

Zie ook

ANWB Belangenbehartiging

 

Foto: ANP