Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mobiliteitsalliantie pleit voor gecontroleerde opstart mobiliteit

25 juni 2020 Snelle terugkeer mobiliteitsproblemen ligt op de loer

Nu Nederland weer op gang komt is het van cruciaal belang dat de vraag naar mobiliteit gecontroleerd opstart en het aanbod zoveel mogelijk wordt uitgebreid. Alleen op die manier kunnen problemen op de weg en in het OV worden voorkomen en kan een gezonde en veilige reisomgeving worden gewaarborgd. Dat staat in het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging” dat de langetermijn-impact van COVID-19 op de mobiliteit beschrijft en vandaag door de Mobiliteitsalliantie wordt aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW.

De mobiliteit van mensen en goederen stond vóór de coronacrisis al ernstig onder druk. Nu allerlei sectoren weer opstarten in de anderhalve meter-economie dreigt dit opnieuw te gebeuren.

De verkeersintensiteit ligt bijna weer op het oude niveau van voor de crisis. Hoewel er op dit moment nog nauwelijks files zijn en je in de trein gewoon kunt zitten, kan dit snel veranderen als de maatregelen voor werknemers verder versoepelen en scholieren en studenten vanaf 1 september de lessen weer op locatie volgen. Voor een gecontroleerde opstart is het daarom nodig om de piekbelasting van de mobiliteitsvraag af te vlakken en alle mogelijke vormen van vervoer – dus ook het openbaar vervoer – zo goed mogelijk te benutten. Om dit te bereiken moeten reizigers zo flexibel mogelijk voor slimme combinaties van vervoermiddelen kunnen kiezen.

Heroriëntatie mobiliteitsbeleid

De verwachting is dat trends die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, zoals thuiswerken en een toename van het individueel vervoer, de komende periode zullen doorzetten.
Ook zet de verstedelijking, klimaatproblematiek en bevolkingsgroei door. Dit vraagt volgens de Mobiliteitsalliantie om een heroriëntatie van het mobiliteitsbeleid in Nederland. Hierbij wordt ons mobiliteitssysteem duurzaam verbeterd door de gebruiker meer flexibiliteit, bewegingsvrijheid en keuzevrijheid aan te bieden. We moeten voorkomen dat een volgend kabinet dezelfde fout maakt als in de vorige crisis, toen jarenlang structureel werd bezuinigd op mobiliteit met grote achterstanden als gevolg. ”Leer van deze en eerdere crisis en investeer juist nu in een duurzaam, veilig en goed werkend mobiliteitssysteem. Het schept banen, brengt mensen bij elkaar en versterkt onze economie.”

Rapport "Hoe houden we Nederland in beweging"

Met het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging” wil de Mobiliteitsalliantie politieke partijen informeren en adviseren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en de formatie van een nieuwe regering. Het rapport is in opdracht van de Mobiliteitsalliantie geschreven door Roland Berger. 
 

Zie ook

Deltaplan voor bereikbaar Nederland
Mobiliteitsalliantie