Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB ondertekent Klimaatakkoord

15 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober heeft de ANWB samen met BOVAG, RAI Vereniging en VNA haar handtekening gezet onder de afspraken uit het hoofdstuk Mobiliteit van het Klimaatakkoord. Hoewel bepaalde onderdelen nog nader verduidelijkt moeten worden, willen de mobiliteitspartijen met hun ondertekening laten zien dat zij vertrouwen hebben in een goede uitwerking.

Zij willen zich samen met het kabinet inspannen om elektrisch rijden in een stroomversnelling te brengen en daarmee een bijdrage leveren aan de in het Klimaatakkoord geformuleerde CO2-reductiedoelstellingen. 

Stimuleringsmaatregelen

Om elektrisch rijden voor steeds meer mensen aantrekkelijk te maken worden in het Klimaatakkoord meerdere stimuleringsmaatregelen gepresenteerd.
Zo wordt onder meer gesproken over een aanschafsubsidie voor zowel nieuwe als tweedehands elektrische voertuigen en tevens over maatregelen waarmee (het ontstaan van) een tweedehandsmarkt van elektrische voertuigen wordt bevorderd. Afgesproken is dat de kosten van deze maatregelen niet voor rekening mogen komen van bezitters van benzine-auto’s. Dieselrijders echter krijgen te maken met een minimale accijnsverhoging van 1 cent per liter in 2023.

Informatie over elektrisch rijden

De ANWB wil dat elektrisch rijden voor haar leden een aantrekkelijk, betaalbaar en bereikbaar alternatief wordt en blijft zich daar ook zelfstandig voor inspannen. Op anwb.nl vind je veel informatie over elektrisch rijden. Daarnaast brengt de ANWB ook ieder jaar een Elektrisch Rijden Monitor uit.

Duidelijkheid over aanschafsubsidie

De komende maanden moet er meer duidelijkheid komen over de hoogte van de aanschafsubsidie voor de particuliere markt en de stimulering van de tweedehandsmarkt. De ANWB vertrouwt erop dat het totale budget zal worden verhoogd als blijkt dat de regelingen een succes zijn. Hierdoor zullen meer mensen de overstap naar elektrisch rijden kunnen maken.
Daarnaast moet de subsidieregeling wat de ANWB betreft zo worden ingericht dat mensen niet achter het net vissen als het jaarlijkse stimuleringsbudget al is uitgegeven.
Ook vindt de ANWB het belangrijk dat de afbouw van de aanschafbelasting BPM ook na 2020 wordt voortgezet.

Belangrijkste maatregelen Klimaatakkoord