Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onderzoek naar ledensignalen

4 juni 2018

Afgelopen jaar heeft de ANWB veel signalen van leden (tips en klachten) ontvangen op maatschappelijk gebied. Denk hierbij aan onduidelijkheid door de veelheid aan verschillendde verkeersregels, het ontbreken of slecht onderhouden van bewegwijzering op fiets- en voetpaden en het toenemend fileprobleem.

Daarnaast hebben wij aan ons ledenpanel 'Denk mee met de ANWB' gevraagd welke problemen zij ervaren bij vakantie, recreatie en onderweg. Ruim 6400 leden hebben hieraan deelgenomen.

De signalen die we op deze manier hebben ontvangen zijn door marktonderzoekbureau Blauw Research in de Rapportage Ledensignalen 2018 verwerkt.

Wat doet de ANWB met deze informatie

De ANWB zet zich op veel van de in de rapportage genoemde zaken al in. Zo geven we verkeerslessen aan scholieren met ANWB Streetwise en hebben we maatschappelijke acties voor fietsverlichting van de ANWB Lichtbrigade. Voor het toenemende fileprobleem zijn we in nauw overleg met overheden en proberen we leden zo goed mogelijk te informeren over waar de files staan via de radio, anwb.nl en onze ANWB Onderweg app

Verder gebruiken we de uitkomsten als input voor de afdeling Belangenbehartiging van de ANWB, maar kunnen ook dienen ter ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.