Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is de boete uit de milieuzone Londen wel echt?

Vraag gesteld door op 13 december 2022

Wij hebben boete ulez ontvangen voor audi personenauto (2x 95,70 euro) waren hiervan niet op hoogte terwijl informatie auto/london was gevraagd bij uw service desk. Boete betalen voor 12 dec 2022, boete ontvangen dd 14 dec 2022. Vreemde Post stempel te weten Uzbekistan en betalen germany DE Ibannr. Is dit fraude of echt ? Tijdstip en straat kloppen, kenteken en tenaamstelling ook. Prijs boete personenauto is erg hoog + waarom geef info gekregen terwijl wij daar specifiek naar informeerd hebben wij uw desk in Purmerend.
Vraag 1  is dit echt of fraude
Vraag 2  heeft bezwaarmaken ivm hoogte (bijna 200 euro) zin
Vraag 3  waarom verstrekt uw medewerker ons niet de juiste informatie als wij daar om vragen.
Graag uw reactie

 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een bericht ontvangen over een bekeuring uit Engeland (overtreding milieuzone). De poststicker en bankrekening geeft u het idee dat er sprake is van fraude.  

Wat vervelend dat de winkelmedewerker u niet volledig heeft kunnen informeren, maar gelukkig kunt u er op onze landeninformatie over het Verenigd Koninkrijk en op dit ANWB Expertplatform wel meer informatie over vinden.

EPC:  vreemde poststicker en Duits bankrekeningnummer

De brief is verstuurd door het European Parking Collection (EPC), de instantie die door meer landen de opdrachten verwerkt voor het innen van bekeuringen en naheffingen. Het bankrekeningnummer van het EPC is inderdaad een Duits rekeningnummer. 

Wij hebben meer signalen ontvangen over een poststicker uit Uzbekistan. Ons is niet bekend wat daarvan de reden is. De boetes die wij hebben gezien geven ons echter geen reden te twijfelen aan de echtheid. Dit zijn de gebruikelijke boetes die het EPC verstuurt. 

Bezwaar zinvol?

Voor wat betreft de ontvangen boete: Wij hebben hier meerdere berichten over ontvangen. Vandaar dat wij hierover een uitgebreid antwoord op het ANWB Expert platform hebben gezet met uitleg: Boete milieuzone Londen (LEZ en ULEZ) (anwb.nl)

Als uw voertuig qua emissienorm en gewicht voldoet aan de toelatingseisen, maar u zich niet vooraf had geregistreerd, of uw voertuig in een verkeerde categorie is ingedeeld, dan lijkt het zinvol om bezwaar te maken.  

Ten aanzien van de betalingstermijn: deze gaat in op het moment dat u de brief heeft ontvangen. 

Reacties

A.S. Roelandt

Auteur - 20 december 2022

Wij hebben ook 2 fikse boetes ontvangen van het EPC. Onze camper is een wat oudere diesel en was niet geregistreerd. Uit uw antwoord begrijp ik dat we zullen moeten betalen. Helaas.
Nog een vraag: u geeft aan dat de betalingstermijn ingaat op het moment dat de brief ontvangen is. De brief was gedateerd op 10-11-22 en we hebben de brief ontvangen op 15-12-22. We zouden binnen 2 weken moeten betalen. Hoe weet het EPC dat we de boetes pas op 15-12-22 ontvangen hebben? Moet ik daar eerst een mail over sturen?  

Marlijn

ANWB Expert - 23 december 2022

U vraagt zich af wat te doen nu u de boete pas voor het eerst heeft ontvangen op 15-12-2022, ruim na verval van de termijn voor betaling van het verlaagde boetebedrag. In dat geval raden wij aan (als de boete terecht is opgelegd) om het verlaagde boetebedrag te betalen. En dan gelijktijdig een bericht te sturen aan EPC waarin u aangeeft wanneer u de boete voor het eerst heeft ontvangen en dat u daarom binnen de gestelde termijn het verlaagde boetebedrag heeft betaald. Ook raden wij u aan om EPC uit te nodigen om, als zij van mening zijn dat u geen recht meer heeft op afdoening door betaling van een verlaagd boetebedrag, gemotiveerd aan te geven waarom u het verhoogde bedrag zou moeten betalen.