Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete milieuzone Londen (LEZ en ULEZ)

Vraag gesteld door op 22 november 2022

Ik heb gisteren 22-11 drie boetes (voor niet betalen milieuheffing LEZ en ULEZ)  gekregen als uitgifte datum staat 5-11 2022 en ik moet binnen 14 dagen betalen anders gaat de boete nog verder omhoog. Ik begrijp dat ik mijn auto (een Volkswagen California kampeerwagen met een maximaal toegestane massa van 3000 kg en emissieklasse EURO 5)  had moeten registreren, dan was ik niet in overtreding geweest. Ik ben op zich niet echt in overtreding geweest, wel nalatig. Het is zuiver een administratieve tekortkoming van mijn kant. Ik hoop dat u wat kunt betekenen voor mij. Ik heb net via de website van EPC alvast bezwaar gemaakt, voor alle zekerheid.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een aantal boetes van Euro Parking Collection (EPC) inzake het gebruik van een voertuig in een of meerdere milieuheffingszones in Londen. U heeft inderdaad met uw voertuig gereden op de wegen binnen deze zones. U wist niet dat u zich hadden moeten registeren voor toegang tot deze zones. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Veel vragen

Wij krijgen momenteel veel vragen van leden die boetes hebben ontvangen wegens het overtreden van de milieuzones in de regio Londen. De reden lijkt te zijn dat men het voertuig vooraf niet heeft geregistreerd via de website van Transport for London (TfL) of het Euro Parking Collection (EPC). Maar ook zien we dat de voertuigen in de milieuzone door de camera’s niet juist worden geclassificeerd, waardoor ze vallen in een categorie waarvoor geen vrijstelling geldt. In dat laatste geval is bezwaar maken aan te raden.

Milieuzones in London

Naast de verkeerksdruktezones (Congestion Charging Zones) kent de regio Londen twee milieuzones: de Ultra Low Emisson Zones (ULEZ) en de Low Emission Zone (LEZ).

  • De Congestion Charge geldt voor de meeste voertuigen.
  • In de ULEZ geldt er een milieuheffing voor oudere auto’s. Nieuwere voertuigen geregistreerd buiten het Verenigd Koninkrijk rijden gratis, maar moeten zich ook registreren.
  • In de LEZ geldt er een milieuheffing voor oudere campers, grote bestelwagens, minibusjes en bussen, evenals vrachtwagens. Nieuwere voertuigen van deze categorieën rijden gratis, maar moeten zich net als in de ULEZ ook registreren.

Uitgebreidere informatie over deze milieuzones en de toelatingseisen vindt u op onze website.

Boete 

De boete bij overtreding van de ULEZ is circa 160 GBP. De boetes voor overtreding van de LEZ kunnen zeer  hoog oplopen. Voor zware voertuigen (> 3.500 kg) die niet voldoen aan de Euro 4 norm geldt de hoogste boete van ruim 2.000 GPB. Bij snelle betaling, binnen 14 dagen na betekening van het boetebesluit, bedraagt de boete de helft.

Registratie

Als het voertuig buiten het Verenigd Koninkrijk staat ingeschreven, heeft het Verenigd Koninkrijk daar geen gegevens over. Registratie van het voertuig is dan verplicht. Dit geldt ook als het voertuig de emissienormen van de LEZ of ULEZ voldoet. Door te registreren kan men de vrijstelling van de milieuheffing aantonen. Registratie is kosteloos en kan bij Euro Parking Collection (EPC) of bij Transport for London (TfL).

Let op: de verwerkingstijd van de registratie is ongeveer 10 dagen, dus doe dit tijdig!

Bezwaar

Bezwaar tegen de boete kan worden gemaakt via de website van EPC. Bezwaar is in de regel alleen zinvol als u de heffing tijdig betaald heeft, tijdig heeft geregistreerd, als u niet ter plaatse was of als er procedurefouten zijn gemaakt. Onbekendheid met de heffing ter plaatse en met het moeten registreren in beginsel geen bezwaargrond. Als uw bezwaar wordt afgewezen kunt u tot 28 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de afwijzing in beroep bij het Traffic Penalty Tribunal.

Als u bezwaar maakt, hoeft de boete (nog) niet betaald te worden. Dit valt af te leiden uit deze website: Challenge a Penalty Charge Notice - Transport for London (tfl.gov.uk) 

Onjuiste categorie

De boete die u heeft ontvangen voor het betreden van de LEZ is mogelijk niet correct vastgesteld. Uw voertuig lijkt qua gewicht en emissieklasse niet te voldoen aan de vereiste voor de thans opgelegde boete. Aangezien de LEZ via video's wordt gemonitord, vermoed ik dat uw voertuig onjuist is geclassificeerd. De ervaring is dat, zelfs als voertuigen in Nederland als personenauto geregistreerd is, deze regelmatig niet in de categorie "personenauto" maar in de categorie "bestelwagen" worden ingedeeld. De voertuigen van de categorie "bestelwagen" (leeggewicht vanaf 1.205 kg en toegestaan totaalgewicht tot 3,5 t) moeten echter geregistreerd worden alvorens de LEZ binnen te rijden indien ze in het buitenland zijn ingeschreven.

Het lijkt er in uw geval op dat er sprake is van onjuiste categorisatie. Ik raad u aan om tegen de boetes voor het betreden van de LEZ op die grond bezwaar te maken te maken via de website van EPC. Aan de hand van de voertuigdocumenten kunt u dan bewijzen dat het gaat om een personenauto of dat ten minste aan de emissieklasse wordt voldaan. Het voertuig moet dan achteraf geregistreerd worden.

Conclusie

De boete voor het betreden van de ULEZ is terecht opgelegd (vanwege het niet vooraf registreren). Ik raad u aan om deze zo snel mogelijk te betalen zodat u (mogelijk) nog in aanmerking komt voor de kortingsregeling. U kunt de ULEZ boete betalen via de website van EPC.

Voor de boetes wegens het betreden van de LEZ is bezwaar maken wel aan te raden.

Zie ook: LEZ zone Londen (anwb.nl)

========

Update 7 december 2022 (bezwaar gehonoreerd)

Een ANWB lid informeerde ons dat zijn bezwaar door Transport for London is gehonoreerd en de boete is kwijtgescholden. Hij had een boete ontvangen omdat hij zijn personenauto niet tijdig had geregistreerd. Zijn auto voldoet aan de emissienormen. Bezwaar maken loonde in dit geval.    

========

Update 15 december 2022 (poststicker uit Uzbekistan)

We krijgen veel signalen van leden dat de boete die ze van het EPC ontvangen, een poststicker uit Uzbekistan bevat en dat er betaald moet worden op een Duits bankrekeningnummer. Zie ons antwoord hierop: Is de boete uit de milieuzone Londen wel echt?

Update 23 december 2022 (boete (te) laat ontvangen) 

Wat te doen als u de boete pas voor het eerst heeft ontvangen na verval van de termijn voor betaling van het verlaagde boetebedrag. In dat geval raden wij aan (als de boete terecht is opgelegd) om het verlaagde boetebedrag te betalen. En dan gelijktijdig een bericht te sturen aan EPC waarin u aangeeft wanneer u de boete voor het eerst heeft ontvangen en dat u daarom binnen de gestelde termijn het verlaagde boetebedrag heeft betaald. Ook raden wij u aan om EPC uit te nodigen om, als zij van mening zijn dat u geen recht meer heeft op afdoening door betaling van een verlaagd boetebedrag, gemotiveerd aan te geven waarom u het verhoogde bedrag zou moeten betalen.