Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Emigratie en autoverzekering

Vraag gesteld door M. Jansen op 8 maart 2023

Ik lees in diverse anwb artikelen dat bij emigratie de auto meegenomen kan worden onder dekking van de bestaande nederlandse verzekering. Ik heb navraag gedaan bij 4 verzekeringsmaatschappijen maar op het moment dat je uitschrijft uit Nederland is je auto niet meer verzekerd en je moet uitschrijven om in het buitenland te kunnen inschrijven en pas als je ingeschreven bent kun je actie ondernemen om een buitenlands kenteken en vervolgens verzekering te krijgen. In de tussentijd kun je je auto dus niet gebruiken! Handig tijdens een verhuis! Tenzij jullie een goed idee hebben?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het gebruik van een Nederlands gekentekende auto in het buitenland rondom emigratie. U heeft bij meerdere verzekeringsmaatschappijen navraag gedaan en concludeert dat na uitschrijving uit het Brp, de Nederlandse WA-verzekering geen dekking meer biedt. Het probleem bij emigratie is dat men zich eerst uit het Brp moet uitschrijven voordat men zich kan registreren in het nieuwe woonland. Registratie in het nieuwe woonland is voorts een voorwaarde om het voertuig in het nieuwe woonland te kunnen registreren en aldaar een WA-verzekering af te sluiten. Het gebruik van een voertuig is juist gedurende de verhuizingsperiode van groot belang. U wilt graag weten hoe u met het Nederlands gekentekende voertuig in het buitenland kunt blijven rijden totdat het voertuig geïmporteerd is in uw nieuwe woonland.

Uitschrijven Brp

Op grond van de Nederlandse wet moet een (voormalig) inwoner van Nederland zich uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) als zij in een periode van een jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Dit geldt eveneens als men een woning in Nederland aanhoudt. De wet- en regelgeving van het nieuwe woonland bepaalt binnen welke termijn men zich als inwoner moet registreren. Als men naar het buitenland emigreert moet men het vertrek uit Nederland en de uitschrijving uit het Brp uiterlijk 5 dagen voor het vertrek naar het buitenland regelen.

Importeren voertuig

Het uitgangspunt is dat voertuigen geregistreerd worden in het land waar ze gebruikt worden. Registratie is voorts mogelijk, als de beoogde kentekenhouder woonachtig is en/of voldoet aan de gestelde eisen in het land van registratie. In het algemeen geldt dat als men een langer dan 185 dagen in een ander EU-land resideert, het voertuig aldaar moet worden geregistreerd.  

Autoverzekering

Op grond van de 4e EU-richtlijn motorrijtuigenverzekering geldt in ieder EU-land een regeling op grond waarvan schade aan derde veroorzaakt door of met een motorrijtuig verplicht verzekerd is. In het land waar het voertuig c.q. het kenteken geregistreerd staat geldt de verzekeringsplicht. De houder, eigenaar en/of kentekenhouder moet zorgdragen dat ten behoeve van het voertuig een verzekering wordt afgesloten die voldoet aan de wettelijke eisen. Voorts zijn verzekeraar en verzekeringsnemer vrij in het bepalen van de overige voorwaarden van de verzekering.

Uitsluitingen

De verzekeraar kan bepaalde gevallen uitsluiten van de dekking, althans kan in die gevallen de uitgekeerde bedragen verhalen op verzekerde. Veel verzekeraars kiezen voor een maximale periode van een aantal maanden per jaar waarbinnen de verzekering buiten Nederland dekking biedt. Ook geldt vaak de voorwaarde dat de verzekerde in Nederland staat ingeschreven in het Brp en zal het voertuig in de regel een Nederlands kenteken moeten hebben.

Unigarant

Voor de bestaande autoverzekering(en) van Unigarant geldt dat wanneer verzekerde naar het buitenland verhuist en het voertuig nog voorzien is van een Nederlands kenteken, het voertuig verzekerd blijft. Ook als de klant zich uitschrijft uit het BRP. De verzekering van verzekerde wordt uiterlijk per eerst volgende prolongatie beëindigd. Na registratie van het voertuig in het buitenland c.q. het voertuig is voorzien van een niet-Nederlands kenteken vervalt de dekking van de verzekering. NB: Deze regeling geldt alleen voor bestaande autoverzekeringen, niet voor autoverzekeringen die nieuw worden afgesloten.

Conclusie

Bij emigratie zal men zich binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland moeten uitschrijven uit het Brp. Bij registratie in het nieuwe woonland volgt met de daar geldende wet- en regelgeving. Om te kunnen blijven rijden met een Nederlands gekentekend voertuig moet het voertuig voldoen aan de verplichtingen die in Nederland gelden. Het voertuig moet (tijdig) een geldige APK hebben, wegenbelasting betalen en een geldige WA-verzekering hebben. Voor het afsluiten van een Nederlandse autoverzekering voor een Nederlands gekentekend voertuig moet men in de regel in Nederland staan in geschreven in het Brp. Voor bestaande verzekeringen geldt vaak een speciale regeling. Bij Unigarant (het verzekeringsbedrijf van de ANWB) blijft een reeds bestaande autoverzekering dekking bieden bij een vertrek uit Nederland en na uitschrijving uit het Brp tot uiterlijk de eerstvolgende prolongatiedatum. Voorwaarde is dat het voertuig in die periode het Nederlandse kenteken behoudt. U dient de verhuizing naar het buitenland wel direct te melden.

Bij emigratie zal men zich dus, als men in die periode met het voertuig wil blijven rijden eerst moeten uitschrijven uit het Brp, vervolgens de zaken met betrekking tot het voertuig in het nieuwe woonland moeten regelen en als laatste stap het kenteken van het voertuig moeten exporteren.    

Meer weten?
WA dekking autoverzekering | ANWB Autoverzekering
Uw auto inschrijven in een ander EU-land - Your Europe (europa.eu)
Autoverzekering met een uitstekende schadeservice (unigarant.nl)