Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Duitse boete fors hoger dan aangekondigd

Vraag gesteld door op 19 oktober 2022

Ik heb op 16 augustus 2022 ene boete gereden in Duitsland, de boete is vorige maand binnen gekomen en ik kon bezwaar maken of niets doen en afwachten wanneer ik dus moest betalen(bedrag van €348,50) 47km te hard gereden. Nu heb ik vandaag een nieuwe brief gekregen dat ik ineens €675 euro moet betalen het dubbele wat ik heel raar vind… binnen een maand is de boete verdubbeld. Hoe nu verder ik vind dat dit echt niet klopt.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Enige tijd geleden heeft u een boete uit Duitsland ontvangen. U had fors te hard gereden (47 km/u te hard). Met deze brief werd u in de gelegenheid gesteld om een verklaring af te leggen over de geconstateerde overtreding. U heeft toen gekozen om geen verklaring af te leggen. Onlangs ontving u een nieuwe brief uit Duitsland. Voor dezelfde overtreding moet u nu een fors hoger bedrag betalen.

Kennisgeving van overtreding

De (eerste) informatiebrief wordt automatisch aangemaakt en verstuurd. Bij de eerste informatiebrief wordt uitgegaan van de standaard boetetarieven die gelden volgens de Bussgeldkatalog. Na ontvangst van informatie over de overtreding of bijvoorbeeld na het aanmelden van een andere feitelijk bestuurder wordt er voor het eerst inhoudelijk gekeken naar het strafdossier in Duitsland. 

Hoogte van de straf

In een Bussgeldprocedure wordt de uiteindelijke straf (geldboete aangevuld met een rijverbod, strafpunten etc.) pas definitief bepaalt met het uitreiken van het Bussgeldbescheid c.q. bij het nemen van het boetebesluit. De in een informatiebrief genoemde geldboete en bijkomende straf is de vermoedelijke straf die zal worden opgelegd.  

Hogere straf dan aangekondigd

In een aantal gevallen zal het boetebedrag dat volgens de Buissgeldkatalog wordt opgelegd worden verdubbeld. Een van deze redenen is het geval waarin een snelheidsovertreding meer bedraagt dan 40% van de toegelaten maximum snelheid. Op grond van jurisprudentie in Duitsland, kwalificeert een dergelijke snelheidsovertreding als een (voorwaardelijk) opzettelijke overtreding waarbij een hogere straf gepast is.

Hogere straf bij tweede informatiebrief

Soms wordt de hogere straf al aangekondigd in de informatiebrief. Bijvoorbeeld als de feitelijk bestuurder is aangewezen door de kentekenhouder. Graag verwijs ik u voor meer informatie over de Brieven uit Duitsland in Bußgeldprocedure (anwb.nl), naar een eerder gestelde en beantwoorde vraag op ons platform.

Conclusie

Voor de verhoging bestaat een duidelijke juridische grondslag. Tevens kan het verschil in het boetebedrag bij de eerste informatiebrief en bij aanschrijving van de aangewezen feitelijk bestuurder worden verklaard door de werkwijze in Duitsland. De boete is niet zozeer verhoogd, maar het vermoedelijke boetebedrag is bij de geautomatiseerd verstuurde informatiebrief slechts een weergave van de standaard boetebedragen bij deze overtreding. Pas bij het boetebesluit wordt de werkelijke straf bepaalt en wordt er rekening gehouden met strafverzwarende omstandigheden en met de eventuele verklaringen van de verdachte. 

Meer weten?
Verkeersboete uit Duitsland - ANWB