Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Brieven uit Duitsland in Bußgeldprocedure

Vraag gesteld door op 4 oktober 2022

Wij hebben een Zeugenfragebogen d.d. 23-06-2022 ontvangen. Omdat wij toen op vakantie waren heeft onze dochter op internet de gegevens ingevuld. Ik heb op het moment van de bekeuring in de auto die op naam van mijn man staat gereden.
Nu hebben we Anhōrung im Bußgeldverfahren ontvangen d.d. 15-09-2022. Wederom waren we op vakantie.
We begrijpen niet wat we moeten doen.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

In juni dit jaar is op uw adres een Zeugenfragenbogen ontvangen. U was bestuurder van het voertuig dat blijkens het kentekenregister op naam van uw echtgenoot is gesteld, toen de overtreding werd geconstateerd. De gevraagde gegevens zijn in uw opdracht door uw dochter online doorgegeven aan de autoriteiten in Duitsland. Onlangs werd op uw adres een Anhōrung im Bußgeldverfahren ontvangen. U wilt graag weten wat u nu moet doen.

Zeugenfragebogen

In Duitsland wordt de bestuurder die een verkeersovertreding heeft begaan vervolgd en kan de strafvervolging niet zondermeer worden ingesteld tegen de kentekenhouder. Een Zeugenfragebogen of getuigenvragenformulier wordt gestuurd naar de kentekenhouder. Het formulier geeft voorts de mogelijkheid om de identiteit van de feitelijk bestuurder op te geven, zodat de strafvervolging tegen de feitelijk bestuurder kan worden ingesteld. Ook wordt aan de verdachte de mogelijkheid gegeven om een verklaring af te leggen. Dit is niet verplicht.

Juiste gegevens

De kentekenhouder is verplicht de juiste persoonsgegevens in te vullen. Het invullen van valse gegevens is strafbaar. Als de kentekenhouder zelf feitelijk bestuurder was, dan kan dit worden aangegeven. Als zijnde feitelijk bestuurder op het moment dat de overtreding werd geconstateerd, wordt dan strafvervolging ingesteld.

Anhōrung im Bußgeldverfahren

Een Anhōrung im Bußgeldverfahren is het vragenformulier waarmee een verdachte gehoord wordt in een Bußgeldprocedure. Veelal wordt de Anhōrung im Bußgeldverfahren gecombineerd met het Zeugenfragenbogen verstuurd, wordt om soortgelijke informatie gevraagd en kan ook op de Anhōrung im Bußgeldverfahren nog worden aangegeven wie de feitelijk bestuurder was op het moment van de overtreding.

Zwijgrecht

U kunt een beroep op uw zwijgrecht of verschoningsrecht doen. U bent niet verplicht om mee te werken aan uw eigen veroordeling en hoeft zodoende ook geen verklaring af te leggen. U heeft daarnaast een verschoningsrecht voor echtgeno(o)t(e), verloofde (partner), (groot)ouders, kinderen, (klein)kinderen, broers en zussen van u en uw partner. U bent niet verplicht om te verklaren in een strafvervolgingsprocedure tegen voorgenoemde personen.

Conclusie

Uw dochter heeft namens de kentekenhouder in reactie op het Zeugenfragebogen uw gegevens doorgegeven als zijnde de gegevens van de feitelijk bestuurder. Nu is er een aan u geadresseerde Anhōrung im Bußgeldverfahren ontvangen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om als verdachte een verklaring af te leggen. Wij raden u aan om in ieder geval de gegevens van de feitelijk bestuurder te bevestigen. U kunt ook een verklaring afleggen, maar bent daartoe niet verplicht.  

Meer weten?
Verkeersboete uit Duitsland - ANWB