Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Herstel toegezegd bij aflevering auto blijft uit

Vraag gesteld door R. Willems op 3 mei 2022

We hebben afgelopen zaterdag een auto gekocht. Nog geen 2 jaar oud. Bij het proefrijden geen schade gezien maar we moesten ivm rijklaar maken 2 weken wachten voor we ermee konden gaan rijden. Rijklaarmaken kost 695 euro.

De dag dat we de oude gingen ophalen eerst vriendelijke ontvangst met koffie/thee. Alles getekend en vervolgens lopen we naar de nieuwe auto en ik zie dat de lampenkap kapot is. En dan niet een klein krasje maar echt compleet kapot met een gat er in. De regen kan er zo inlopen.

We hadden al getekend en de verkoper beloofde het in orde te maken maar we wachten nu al een halve week op actie. Wat mogen we hier verwachtten? Contract is al getekend en auto is al in ontvangst genomen.

Mogen we hier nog eisen stellen wat betreft de ontdekste schade voor we ermee weg reden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een jonge occasion gekocht bij een autobedrijf. Twee weken na het sluiten van de overeenkomst heeft u de auto, na het uitvoeren van de afleverbeurt, opgehaald. Bij het ophalen bleek een van de autolampen kapot. De verkoper beloofde dit voor u in orde te zullen maken, maar u heeft tot op heden niets gehoord.

Nakoming

De verkoper heeft u toegezegd de kapotte lamp voor u in orde te maken. U kunt de verkoper aanspreken tot nakoming van deze toezegging.

Bewijs

In Nederland geldt de hoofdregel dat wie stelt moet bewijzen. U zult dus het bestaan van deze verbintenis van de verkoper moeten bewijzen. In de praktijk kan dat lastig zijn, als de toezegging niet op schrift is gesteld en er geen getuigen zijn. Mocht de verkoper ontkennen de toezegging te hebben gedaan en u het tegendeel niet kunnen bewijzen, dan zult u een andere rechtsgrond voor kosteloos herstel moeten aanvoeren.

Garantie en/of non-conformiteit

Aangezien de schade aan de lamp bij u bekend was bij het sluiten van de koopovereenkomst, althans vóór het moment van aflevering zal een geslaagd beroep op non-conformiteit of op een commerciële garantie nagenoeg kansloos zijn. Op grond van art. 7:17 lid 5 BW is een beroep op non-conformiteit niet mogelijk als het gebrek bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst. In vrijwel alle garantieregelingen is een bepaling opgenomen die een beroep op garantie uitsluit voor gebreken die bekend waren of bekend konden zijn op het moment van aflevering.

Conclusie

Ik raad u aan om contact op te nemen met de verkoper en een termijn af te spreken waarbinnen de kapotte lamp wordt hersteld. Door inontvangstneming van de auto met de kapotte lamp, zal het lastig zijn om op grond van een andere rechtsgrond kosteloos herstel door de verkoper af te dwingen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Klachten na aankoop, Wat kan je eisen? en Garantie