Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren gele streep zonder verkeersbesluit

Vraag gesteld door E. van Derm op 30 april 2019

Wat als je parkeert langs een gele streep waar geen verkeersbesluit voor is genomen, is de gele streep dan rechtsgeldig en is de boete die daar uit voortvloeit rechtsgeldig?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U vraagt of parkeren langs een gele streep zonder verkeersbesluit rechtsgeldig is. U wilt ook weten of als u voor parkeren langs een gele streep rechtsgeldig is.

Voor het aanbrengen van een gele streep is een verkeersbesluit nodig. Dit staat in artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Dit betekent echter niet dat het niet strafbaar zou zijn om langs een gele streep die zonder verkeersbesluit is aangebracht mag parkeren. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat in dat geval er wel sprake is van een verkeersovertreding, maar dat er geen boete kan worden opgelegd. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden is het namelijk niet ter beoordeling van de weggebruiker of een verkeersteken overeenkomstig de voorschriften is geplaatst. 

Wanneer u in beroep gaat tegen de opgelegde boete moet u wel aantonen dat er inderdaad geen verkeersbesluit is geweest.