Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zijn de ANVR voorwaarden bindend?

Vraag gesteld door IsaBo op 21 juli 2018

Geachte heer/mevrouw, in januari 2018 hebben we een reis geboekt, bij boeking moesten en zijn we akkoord gegaan met de ANVR voorwaarden. 6 juli j.l. zijn we pas geïnformeerd dat de reis niet door kon gaan zoals geboekt ivm te weinig deelname. De reisorganisatie komt met verschillende alternatieven. Niet wat we zouden willen, maar we staan met onze rug tegen de muur, want ga nu nog maar eens wat anders vinden. We kiezen nu dus voor een aangeboden alternatief.
Nu staat er in de ANVR voorwaarden bij paragraaf 5.7 het volgende: "Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan heb je in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging."
- Wat is in dit geval een passende prijsverlaging? (Is dat bv de aanbetaling?)
- En hoe krijgen we dit voor elkaar, want de reisorganisatie zegt dat zij niet met een passende prijsverlaging hoeft te komen omdat zij vinden dat ze een gelijkwaardig alternatief hebben geboden. Daarnaast zegt de reisorganisatie dat de ANVR aangeeft dat wanneer de reisorganisatie een alternatief biedt, zij niet met een passende prijsverlaging hoeft te komen. Tegenstrijdig met wat er in de voorwaarden staat. Helaas is de ANVR is niet bereikbaar voor de consument. Graag hoor ik van u.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft in januari 2108 een reis geboekt waarop de ANVR voorwaarden van toepassing zijn. Op 6 juli jl. heeft de reisorganisatie u laten weten dat de reis niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers. De reisorganisatie heeft u alternatieven geboden, waaruit u er één gekozen heeft. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wat is er afgesproken
Om na te gaan wat uw rechten zijn, is het van belang vast te stellen wat de inhoud van de reisovereenkomst is. Naast de boekingsbevestiging wordt de inhoud de overeenkomst bepaald door de reis zoals opgenomen in de (internet)publicatie, de ANVR voorwaarden en overige voorwaarden die door de reisorganisator van toepassing zijn verklaard.

Minimum aantal deelnemers
Op uw boeking zijn de ANVR voorwaarden van toepassing. Per 1 juli 2018 zijn nieuwe ANVR voorwaarden van toepassing. Voor uw boeking gelden deze niet, maar de ANVR voorwaarden van vóór 1 juli 2018.

In artikel 4.2 van die ANVR voorwaarden staat:
“De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakt vereiste minimum aantal deelnemers”.

De reisorganisator mag de reisovereenkomst dus opzeggen wegens te weinig deelnemers. Wel moet zij voorafgaand aan de boeking het minimum aantal deelnemers kenbaar hebben gemaakt en ook de termijn waarbinnen de opzegging uiterlijk moet worden gedaan.

Als de reisorganisator aan deze voorwaarden heeft voldaan, dan valt er tegen de opzegging van uw reis helaas juridisch gezien niet veel in te brengen. Als de reisorganisator de reis niet conform de voorwaarden heeft geannuleerd, dan is het geen rechtsgeldige opzegging geweest. In dat geval dient de reisorganisator u een gelijkwaardig alternatief te bieden.

Als de reisorganisator terecht heeft opgezegd, dan staat in de ANVR voorwaarden niet dat de reisorganisator vervolgens verplicht u een alternatieve reis aan te bieden. Wellicht is dat wel het geval op grond van de bepalingen in de (algemene) voorwaarden van de reisorganisator zelf. Het is overigens wel zo netjes en zorgvuldig als de reisorganisator wel een alternatief aandraagt.

Mocht u er met de reisorganisatie niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen.

Meer informatie over het boeken van een reis vindt u op onze website.