Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Diesel bijna net zo duur als benzine

Vraag gesteld door op 4 mei 2022

Nu de brandstofprijs voor benzine en diesel elkaar steeds dichter naderen, en de diesel straks wel eens duurder zou kunnen zijn dan benzine, is het dan nog eerlijk dat de MRB op dieselauto's nog steeds ongeveer 2x zo duur is als die op benzine auto's? Heeft de ANWB hier al eens vragen over gesteld? Immers dat verschil is ooit geïntroduceerd vanwege de verschillen in invoerrechten tussen beide brandstoffen.

Antwoord van Niels

Antwoord van Niels

ANWB Expert


U wilt weten wat de ANWB vindt van de naar elkaar gegroeide benzine- en dieselprijzen. Omdat deze ontwikkeling meerdere oorzaken heeft en brandstofprijzen door veel factoren worden bepaald, zal ik dit stapsgewijs beantwoorden.

Algemeen

De prijs aan de pomp wordt door verschillende factoren bepaald:
- de marktvraag en aanbod van de ruwe olieprijs
- overheidsbelastingen (accijns en BTW)
- de winstmarge van de pomphouder.

Recente ontwikkelingen

De prijzen van diesel en benzine zijn de afgelopen jaren al langzaam wat naar elkaar toe gegroeid maar sinds de oorlog in Oekraïne gaat dit een stuk sneller. Niet alleen de ruwe olieprijzen voor benzine en diesel stijgen fors maar ook is Europa meer afhankelijk van Rusland voor diesel dan voor benzine. Dat zorgt er voor dat de prijs van diesel nog harder stijgt dan benzine.

ANWB reactie

De ANWB heeft n.a.v. de stijgende brandstofprijzen een peiling onder het ledenpanel gehouden waaruit bleek dat het merendeel van de ANWB-leden zich zorgen maakt over de stijging van de benzineprijzen. Bijna éénderde van de leden geeft bovendien aan door de hoge benzineprijzen in de knel te komen met hun financiën.
ANWB-voorzitter Marga de Jager heeft vervolgens in een brief aan minister Kaag van Financiën gevraagd om btw-opbrengst boven een benzineprijs van €1,711 te bevriezen en de accijns te verlagen.

Accijnsverlaging

De overheid heeft daarna, sinds 1 april, een accijnsverlaging doorgevoerd om mensen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en inflatie. De dieselprijs daalde daardoor met 11 cent per liter en benzine werd 17 cent per liter goedkoper. Het prijsverschil tussen benzine en diesel is daarmee wel nog wat verder afgenomen.

Naast de brandstofprijs betaalt de automobilist ook motorrijtuigenbelasting (MRB). Dieselrijders betalen van oudsher meer MRB dan benzinerijders. Dit is nog steeds zo waardoor de dieselrijder zowel een sterker gestegen brandstofprijs betaalt als de hogere MRB.
We kunnen ons voorstellen dat dieselrijders zich benadeeld voelen. Daarom volgen we de komende tijd nauwlettend wat de brandstofprijzen gaan doen. De laatste weken fluctueren de prijzen regelmatig, al blijft het verschil tussen benzine en diesel nog kleiner dan voorheen.
Het aanpassen van de MRB is helaas niet zo eenvoudig te realiseren. Er moet een hoop wet en regelgeving voor worden aangepast.
Wanneer de genoemde ontwikkeling echter blijvend lijkt te worden, gaan we er zeker verder mee aan de slag.

Toekomst voor alle autobelastingen

Al deze actualiteiten en ontwikkelingen maken het huidige autobelastingstelsel nog ingewikkelder en soms in de beleving van automobilisten onrechtvaardiger. Daarom pleit de ANWB al jaren voor een systeem waarin betalen naar gebruik centraal staat. Daar kunnen veel van de genoemde ontwikkelingen makkelijker in meegenomen worden. Hoe onze lobbyisten daarin staan, kunt u lezen op toekomstplan voor alle autobelastingen.

Tot slot kan ik u aangeven dat we recent nog een onderzoek onder het ANWB ledenpanel hebben gedaan naar de meningen en verwachtingen over autobelastingen. De resultaten verwachten we binnenkort te presenteren op anwb.nl Uiteraard nemen we deze mee in onze lobby.