Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheid op de snelweg

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 27 september 2019

Het standpunt van de ANWB over de snelheid op de snelweg staat mij niet aan. Ik zou het prefereren als u gaat pleiten voor een maximum van 100 op alle snelwegen.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U geeft aan dat u zich als ANWB lid niet vertegenwoordigd voelt door het standpunt dat ANWB in de media heeft ingenomen ten aanzien van de verlaging van de maximum snelheid.

Dank dat u dit ons laat weten, dat waarderen we en we krijgen de gelegenheid om zelf te reageren. Want door uitingen in de media is de indruk ontstaan dat de ANWB de verlaging van de maximumsnelheid afwijst. Het standpunt van de ANWB ligt echter iets genuanceerder.

Een van de maatregelen voor de korte termijn die de adviescommissie Remkes op 25 september jl. in haar rapport heeft gepresenteerd, is een snelheidsverlaging op rijks- en provinciale wegen. De nieuwe maximumsnelheid kan daarbij per weg of gebied verschillen. De ANWB vindt dat per (natuur)gebied moet worden bekeken welke maatregelen het meest effectief zijn, maar betwijfelt of een (tijdelijke) snelheidsverlaging in alle gevallen de beste maatregel is.

Op dit moment bestaat er geen duidelijkheid over de feitelijke stikstofneerslag die met een snelheidsverlaging zou worden bereikt. Daarom is het belangrijk om het effect van (regionale) snelheidsverlagingen en andere mogelijke korte termijnmaatregelen snel te onderzoeken. Mocht dan blijken dat een snelheidsverlaging een significante impact heeft, dan moet die wat de ANWB betreft worden doorgevoerd. Hier kunt u meer lezen over het standpunt van de ANWB. Voor nu geven we uw mening door aan de verantwoordelijk belangenbehartiger.