Overdag 100 km/u op de snelweg

Sinds maandag 16 maart is op alle Nederlandse snelwegen de maximumsnelheid overdag (tussen 06.00 en 19.00 uur ) 100 km/u. 's Avonds en 's nachts (19.00 tot 06.00 uur) mag op veel snelwegen nog 120 dan wel 130 km/u worden gereden.

100 km per uur


Op trajecten waar al een lagere snelheid gold dan 100 kilometer per uur, is deze gehandhaafd. Op snelwegen waar overdag een snelheid van 120 kilometer per uur gold, mag nu alleen tussen 19.00 uur en 06.00 uur 120 kilometer per uur gereden worden. Overdag geldt daar dan nu de teruggebrachte snelheid van 100 kilometer per uur.

Let op: nog niet alle navigatiesystemen zullen direct de juiste snelheid aangeven. Volg dus goed de borden op de weg.

Ruimte voor bouwenprojecten

Met de verlaging van de maximumsnelheid wil het kabinet de stikstofuitstoot van het wegverkeer verlagen. Hierdoor komt er weer ruimte om te bouwen. Door de stikstofcrisis werden allerlei bouwprojecten in de wacht gezet, omdat de benodigde vergunningen niet werden verleend.

Enig begrip bij leden en ANWB 

Een kleine meerderheid van de ANWB-leden vindt dat de bouw niet stil mag komen te liggen en staat daarom positief tegenover de snelheidsverlaging. Daarentegen is ongeveer een derde van de leden negatief of zeer negatief over de maatregel. De  ANWB heeft begrip voor het besluit van het kabinet om de snelheid terug te brengen, maar vindt dat deze weer op het oude niveau moet worden gebracht zodra er meer stikstofruimte komt door maatregelen die ook bij andere sectoren zullen worden getroffen. 

Tijdelijke maatregel

De ANWB roept het kabinet daarom op de snelheidsverlaging te beschouwen als een tijdelijke maatregel en daarnaast vol in te zetten op de elektrische migratie van het wagenpark. Als er meer elektrische auto’s  op de weg komen, neemt de stikstofuitstoot van het wegverkeer vanzelf af.

Ledenonderzoek

Hoe de leden denken over de snelheidsverlaging is recent gepeild in het ANWB ledenpanel. Ruim 7200 leden deden aan het onderzoek mee. Hoewel 51% van de leden zijn steun verleent aan de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen, bestaat er weinig draagvlak voor verlagingen van snelheden onder de 100 kilometer per uur. 
Uitkomsten Ledenpeiling Stikstof (november 2019)

Zie ook:
Stikstof en hoe verder?
Alles over uitstoot
Maximumsnelheid Nederland (Rijkswaterstaat)