Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Problemen revisiemotor, turbo, olie verontreinigd met benzine en naar het blijkt defecte injectoren.

Vraag gesteld door JTRdam op 25 juli 2018

6 weken na het plaatsen van een revisiemotor in een 10 jr oude VW Tiguan raakte de turbo defect. Oorzaak bleek lekkage van benzine in het carter, doordat de injectoren niet goed sproeiden. Dit werd pas weer 6 weken later ontdekt na aanhoudende discssie over oorzaak en gevolg.
Vraag: het plaatsen van de revisiemotor en het overzetten van de oude onderdelen op deze motor, kan dat als gevolg hebben dat daardoor de injectoren defect zijn geraakt.
Had de garage eerst de injectoren moeten testen voor het overzetten? Had de garage de injectoren moeten testen toen de turbo defect raakte en de garage in Duitsland opmerkte dat de olie zo dun was? De garage volstond met het elektronisch uitlezen van de injectoren en gaf aan dat daarbij alles in orde leek te zijn en pas toen de olie voor de derde keer verwisseld was en er op mijn aandringen laboratoriumonderzoek van de olie gedaan werd, waaruit bleek dat er inderdaad tot 5% bijmenging van benzine was geconstateerd, zijn de injectoren uitgebouwd en zij ze naar een gespecialiseerd bedrijf gestuurd. Resultaat: zeer slechte conditie van de injectoren. Een wonder dat de auto daarmee gereden heeft.
Wie is verantwoordelijk voor deze gang van zaken.
Of ..... is het gewoon domme pech?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

6 weken na het plaatsen van een revisiemotor raakt de turbo van uw Volkswagen Tiguan stuk.

Naar bleek was er sprake van smeerolieverdunning.

U vraagt wie aansprakelijk is voor de schade of dat er sprake is van domme pech.

Om antwoord op deze vraag te geven is technisch onderzoek noodzakelijk.

Om te beginnen moet onderzocht worden:

  • Wat is de oorzaak dat de 1e motor stuk is gegaan.
  • Wat was de kilometerstand.
  • Waaruit bestond de revisiemotor en welke delen zijn overgezet.
  • Bij smeerolieverdunning stijgt het oliepeil, waarom heeft niemand dit waargenomen.
  • Wat was er precies stuk aan de turbo en wat was de oorzaak hiervan.

Op onze website vindt u een stappenplan problemen na reparatie.***

Reactie van JTRdam:

• Wat is de oorzaak dat de 1e motor stuk is gegaan.
De ketting was waarschijnlijk iets opgerekt en had de boel in de soep doen lopen, afgebroken zuiger, verbogen zuigerstang, diverse gebroken onderdelen bij de nokkenas
• Wat was de kilometerstand.
160.000 km
• Waaruit bestond de revisiemotor en welke delen zijn overgezet.
Kale motor, waarbij de onderdelen van de oude motor die nog in goede conditie leken te zijn op de revisiemotor werden gemonteerd.
• Bij smeerolieverdunning stijgt het oliepeil, waarom heeft niemand dit waargenomen.
Wij hebben dat nadat de turbo in de soep was gedraaid pas nauwgezet gedaan. Het olie peil leek iets te stijgen, maar dat was moeilijk waar te nemen. Van 3 monsters heb ik de waarden:
1. Sample marked as: monster Duitsland na stranding turbo
2. Sample marked as: monster na vakantie voor verversing
3. Sample marked as: monster na verversing 5 juli 2018

Sample Fuel dilution %m/m Flashpoint gr C
1. 1.3 170
2. 6.5 140
3. 4.7 140

Er is dus brandstofbijmenging bij de carterolie.
Op 19 juli auto achtergelaten in de garage.
1. Wederom compressietest.
2. Injectiesysteem wordt onderzocht door extern bedrijf
3. Carterontluchting nogmaals getest.
Kosten van onderzoek zijn voor de garage.
Resultaat van het onderzoek: de injectoren zijn in zeer slechte staat, koolstofaanslag, sproeipatroon zeer slecht. Een wonder dat die auto gelopen heeft.
• Wat was er precies stuk aan de turbo en wat was de oorzaak hiervan.
Wat ik gezien heb in Duitsland was een turbo, waarvan de automonteur liet zien dat het asje van het busje dat met 10.000 toeren per minuut op de olie- smering draait volledig kapot gedraaid was.***

Reactie van JTRdam:

Reageert de heer Ruijgrok nog? Dat zou plezierig zijn.***

Reactie van Leo Ruijgrok:

Zoals reeds aangegeven is technisch onderzoek noodzakelijk als dat nog mogelijk is.


Bij de 1e motor is de distributieketting gebroken, wat was de oorzaak hiervan? Kettingspanner, geleiders of ook al smeerolieverdunning?


U geeft aan dat een kale motor vervangen is en dat onderdelen die nog goed leken zijn overgezet. Zeker injectoren zouden getest moeten zijn als deze zijn hergebruikt na 160.000 km.


De turbo had schade aan de glijlagers, waarschijnlijk ook veroorzaakt door smeerolieverdunning.
Alle schade na het vervangen van de motor kan veroorzaakt zijn door smeerolieverdunning. Technisch onderzoek moet uitwijzen of injectoren zonder te testen in de revisiemotor zijn geplaatst. In dat geval is bedrijf die dit heeft uitgevoerd mogelijk aansprakelijk te stellen.

Op onze website vindt u een stappenplan klachten na reparatie en onderhoud.