Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Investeer 1 miljard in de fiets

9 maart 2021

Het verkeer in ons land wordt steeds drukker. Het wegennet en de fietspaden slibben langzaam dicht. Ook neemt het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren toe. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt en het verkeer onveiliger wordt moet mobiliteit anders worden ingericht. Omdat de fiets hierbij een belangrijke rol speelt, is investeren in veilige fietsinfrastructuur noodzakelijk.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

De ANWB is daarom blij met de aandacht voor het belang van de fiets in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets van Tour de Force, dat op 8 maart door staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Tour de Force aan de Tweede Kamer is aangeboden. In Tour de Force werkt de ANWB samen met overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties aan een sterk fietsbeleid.

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets schetst per provincie en vervoerregio welke investeringen gedaan moeten worden om veilige fietspaden en fietsenstallingen te realiseren en het fietsen te stimuleren.

1 miljard investeren

De totale investeringsopgave voor de fiets komt uit op 1 miljard tot en met 2025, een opgave waar de ANWB ook in de Mobiliteitsalliantie voor pleit.