Garantie door de verkoper

De verkoper kan ook zelf garantie bieden om hun occasion aantrekkelijker te maken. Het bedrijf kan daarbij zelf de looptijd en voorwaarden bepalen.

Waar het ene garagebedrijf zijn eigen garantie goed regelt, met duidelijke voorwaarden en een potje waaruit ze garantieclaims bekostigen, kan een ander bedrijf vooral 'garantie' bieden om hun aanbod aantrekkelijker te maken. Mankeert er vervolgens iets aan de auto, dan zal een onwelwillend garagebedrijf van alles proberen daar onderuit te komen. Het defect is het gevolg van verkeerd gebruik of valt sowieso niet onder de geboden garantie.

Daar wringt hem dan ook de schoen bij deze vorm van occasiongarantie, de verkopende partij is niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van gebreken, maar kan ook zelf bepalen wanneer iets wel of geen gebrek is. Dat kan tot vervelende situaties leiden, aangezien het voor de verkopende partij gunstig is om terughoudend te zijn in het uitvoeren van reparaties onder garantie.

Vraag een autobedrijf altijd naar de voorwaarden van de door hun geboden garantie, laat deze duidelijk op papier zetten, maar kies bij voorkeur voor een garantie waar een bekende, grote organisatie achter zit.

- Vaak geen duidelijke voorwaarden
- Bij een geschil heeft de verkopende partij en conflicterende dubbelrol

Welke garanties op een tweedehands auto zijn er nog meer?