Brandstofprijzen, accijnzen en BTW

Betalen voor het gebruik van een auto

Meer dan de helft van wat je betaalt voor benzine, gaat naar het Rijk in de vorm van accijns en Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Het grootste deel van die BTW wordt geheven over de accijns, die meer dan de helft van de brandstofprijs uitmaakt. Belasting op belasting dus. Via deze belastingen betaal je voor het gebruik van een auto: als je niet rijdt, koop je ook geen brandstof. Overigens zijn diesel en LPG qua accijns ook in verhouding goedkoper.

Accijns: vast bedrag per liter

Accijns is een vaste heffing van de overheid op onder meer brandstof. Het vaste bedrag per liter op benzine bedraagt in 2020 80,8 cent, op diesel 51,2 cent en op LPG 19,3 cent. Die tarieven gaan elk jaar met een inflatiecorrectie omhoog. Het is dus denkbaar dat de olieprijs daalt, maar als de accijns meer stijgt, dan wordt de brandstof toch duurder. Afgezien van die jaarlijkse correctie doet de accijns dus niet mee aan de schommelingen van de brandstofprijzen. In 2020 bedroeg de inflatie correctie 1,6%.

BTW 21 of 17%, net hoe je kijkt

Over de brandstofprijs, inclusief accijns, heft de overheid BTW: belasting op de toegevoegde waarde. Die is voor brandstof 21%. Als je dan naar het totaalbedrag kijkt (de 121% inclusief btw) en je rekent uit hoeveel procent van dat totaal de BTW uitmaakt, kom je op 17%. De BTW is dus 21% op de 'netto'-prijs, maar 17% van wat je uiteindelijk betaalt.

Omdat het een percentage is, beweegt de BTW mee met de brandstofprijs. Als die omlaag gaat, gaat de BTW mee omlaag. Tenzij er toevallig net een accijnsverhoging langs komt, dan gaat hij weer omhoog.

Productiekosten

De productiekosten van benzine bedragen ongeveer 29% van het totaalbedrag aan de pomp, aldus United Consumers. Dit bedrag kan schommelen, omdat het voor een deel bepaald wordt door de prijs van ruwe olie.

Winst 10%

Volgens dezelfde bron is ongeveer 10% van het totaalbedrag winst, zowel voor de oliemaatschappij als voor de pomphouder. Die laatste betaalt aan de oliemaatschappij een vast bedrag per liter, dus actieprijzen betaalt hij uit zijn eigen zak, maar de overdreven hoge marges aan bijvoorbeeld de snelweg komen ook ten goede aan de pomphouder.

De ANWB heeft een app waarmee je op een smartphone onder meer de laagste  brandstofprijs in je directe omgeving kunt opzoeken

Tanken met ledenvoordeel