Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Privacy Statement

Bij de ANWB Veilig van Huis Woon verzekering krijg je een Woonverzekering met een Veilig van Huis pakket. Dit pakket krijg je van ons in bruikleen. Het bestaat uit een abonnement, een systeem waarmee je je huis op afstand in de gaten kunt houden en diensten die daarbij horen. In dit privacy statement leggen we uit hoe het systeem werkt en lees je meer over wat we met jouw gegevens doen. Dit doen wij aan de hand van het beantwoorden van de volgende vragen.

Wie verzamelt, ontvangt of gebruikt jouw gegevens?

 • Wat legt de cameravast?
 • Wat leggen de sensorenvast?
 • Wie hebben toegang tot de app?
 • Welke gegevens slaan wijop?
 • Wat doen wij met jouw gegevens?
 • Wat doen wij niet met jouw gegevens?
 • Wie kan de gegevensbekijken?
 • Hoe worden gegevens bewaard?
 • Hoe kun je gegevens bekijken of wissen?
 • Onze contactgegevens

Na het lezen ben je op de hoogte hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Wie verzamelt, ontvangt of gebruikt jouw gegevens?

Er zijn vijf partijen die meewerken aan het verzamelen van jouw gegevens.

 1. ANWB
  Zij verkopen de Veilig van Huis Woonverzekering. Zij zijn tevens vraagbaak voor de installatie van het Veilig van Huis pakket of bij storingen. De ANWB Alarmcentrale neemt bij een incident melding contact met jou op. Ben jij niet bereikbaar dan bellen ze een van de medegebruikers of noodcontactpersonen.
 2. UVM
  Dat is de verzekeraar en risicodrager van de verzekering. Jouw persoonsgegevens en de gegevens van jouw verzekering staan opgeslagen in de database van UVM.
 3. Unigarant
  Zij is de gevolmachtigde agent van UVM. Dit houdt in dat Unigarant de polisvoorwaarden maakt en de premie bepaalt. Unigarant verstrekt aan jou het Veilig van Huis pakket op basis van bruikleen.
 4. NEOS
  Dit is een Engels bedrijf dat de camera, de sensoren en de firmware levert aan Unigarant. Neos ontvangt de camerabeelden en sensorgegevens. Deze worden verwerkt en opgeslagen in een beveiligde Amazon Cloud omgeving, waarvan de servers op Europees grondgebied staan.

Wat legt de camera vast?

De camera legt beelden vast in zogenaamde clips. Deze clips duren standaard twaalf seconden en worden maximaal veertien dagen bewaard. Alleen jijzelf en de andere gebruikers van de app die jij daarvoor toestemming hebt gegeven, hebben toegang tot de camerabeelden. Neos, Unigarant en ANWB hebben dat niet. Zorg ervoor dat je een sterk wachtwoord op je router hebt. Daarmee verklein je de kans op hacken van je camera. Via de app kun je de in de ‘huis monitoring’ zelf aan- en uitzetten, wanneer je het huis verlaat of binnenkomt. Je kunt de app ook zo instellen dat dit automatisch gebeurt. Via een app op je Smartphone kun je de beelden veertien dagen lang terugkijken. Ook kun je live in huis meekijken. Wil je de camera richten op de openbare weg of de tuin? Dan gelden hiervoor specifieke regels.

Wat leggen de sensoren vast?

Water-, contact en bewegingssensoren zijn ook onderdeel van het Veilig van Huis pakket. Deze sensoren signaleren ongebruikelijke beweging of water. Je ontvangt hiervan een bericht op je smartphone. De sensoren verzamelen geen persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens niet voor het bepalen van je verzekeringspremie of bij afwikkeling van een schade. In jouw app kun je de meldingen van de sensoren inzien en vind je een overzicht van alle acties die zijn uitgevoerd naar aanleiding van een incident.

Wie hebben toegang tot de app?

Jij hebt toegang tot de Veilig van Huis app op jouw smartphone. Deze app kun je ook beschikbaar stellen aan de overige bewoners van jouw huis, als jij dat wilt. Je kunt ze zelf als medegebruiker via de app aanmelden. Daarnaast kun je noodcontactpersonen opgeven. Noodcontactpersonen kunnen familieleden, vrienden of buren zijn. Deze personen worden door de alarmcentrale van de ANWB gebeld als jij niet reageert op een melding. Zij hebben geen toegang tot de app. De noodcontactpersonen ontvangen van ons een bericht om hun aanmelding te bevestigen. De gegevens van de medegebruikers en noodcontactpersonen worden opgeslagen bij Unigarant. ANWB heeft toegang tot deze gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van deze personen en moet van hen toestemming hebben voor het gebruik van hun gegevens bij een incidentmelding.

Welke gegevens slaan wij op?

Er worden vijf soorten gegevens opgeslagen:

 1. Jouw persoonsgegevens
  Zoals je naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
 2. Gegevens over jouw verzekering
  Bijvoorbeeld waarvoor je verzekerd bent en de gegevens bij schade.
 3. Jouw cameragegevens
  Alleen jij hebt inzage in de opgeslagen beelden via de app. Deze beelden kun je gebruiken bij het op afstand monitoren van je huis. Alleen als jij de beelden beschikbaar stelt kunnen ze gebruikt worden bij bijvoorbeeld het opsporen van inbrekers of het analyseren van schade. Wij hebben dat recht niet.
 4. Jouw sensorgegevens
  Deze gegevens worden automatisch opgeslagen op het Neos IoT platform in de Amazon Cloud.
 5. De persoonsgegevens van medegebruikers van de app en de contactgegevens van jouw noodcontacten ingeval jij niet reageert op een incident. Dat doet Neos. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de ANWB Alarmcentrale.

Wat wordt er met de verschillende gegevens gedaan?

 • Met jouw persoonsgegevens
  Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig voor onze administratie. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welke verzekeringen je bij ons hebt afgesloten. Ook kunnen we, na jouw toestemming, de premie automatisch afschrijven, je berichten sturen over de verzekering en ons houden aan onze verplichtingen. Een deel van deze persoonsgegevens stelt Unigarant beschikbaar aan Neos en RoamlerTech. De adresgegevens worden alleen gedeeld voor het toesturen van het Veilig van Huispakket en voor het inplannen van een installatieafspraak. Ook stelt Unigarant een deel van de persoonsgegevens beschikbaar aan de ANWB alarmcentrale. Zij bellen jou of je contactpersonen als er niet gereageerd wordt op een incidentmelding.
 • Met jouw locatiegegevens
  Je kunt in het veiligheidssysteem gebruik maken van automatisch in- en uitschakelen. Dit werkt op basis van een zogenaamde “Geofence”. Dit is een virtuele cirkel om de locatie van je huis. Betreed je deze cirkel dan gaat het systeem uit. Verlaat je de cirkel dan gaat het systeem aan. Om te bepalen of je de cirkel verlaat of betreedt gebruiken we de locatiegegevens van je telefoon. Deze locatiegegevens worden verder nergens anders voor gebruikt.
 • Met de persoonsgegevens van medegebruikers van de app Neos heeft de persoonsgegevens van de medegebruikers van de app nodig voor het juist beheren van de app voor de ‘in huis monitoring’. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een uitnodiging voor installatie van de app te versturen en om contact op te kunnen nemen in geval van een incident, waarop jij zelf niet reageert. Neos stelt hiervoor de persoonsgegevens en meldgegevens beschikbaar aan de ANWB Alarmcentrale.
 • Met de persoonsgegevens van de noodcontactpersonen
  De persoonsgegevens van de door jouw opgegeven noodcontactpersonen worden uitsluitend gebruikt om te bellen in geval van een incident, waarop jij of een andere app-gebruiker niet reageert. Neos stelt deze persoonsgegevens en meldgegevens hiervoor beschikbaar aan de ANWB Alarmcentrale.

Wat doen wij niet met jouw gegevens?

 • Wij kijken jouw camera- of sensorgegevens niet in. Dat kunnen en mogen wij niet zonder jouw toestemming.
 • Wij gebruiken jouw sensorgegevens niet bij het beoordelen van een schade.
 • Wij geven deze gegevens niet door aan de politie of justitie. Behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Wij delen geen gegevens met Google. Wij gebruiken de GPS coördinaten alleen om een ”Geofence” rond jouw huis te maken.
 • Wij verkopen de gegevens niet aan andere partijen voor commerciële doeleinden.

Wie kan de gegevens bekijken?

 • Unigarant
  Unigarant mag jouw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens inzien. Dit doen wij alleen om je goed te kunnen verzekeren en om je te helpen bij een incident of schade. Ook kunnen wij zien of de sensoren en camera werken. Als wij signaleren dat een sensor of de camera niet werkt krijg je van ons een melding, zodat je zelf actie kunt ondernemen. Dit heeft geen consequenties voor de dekking van je Veilig van Huis Woonverzekering.
 • ANWB Alarmcentrale
  De ANWB Alarmcentrale heeft inzage in de namen en telefoonnummers van alle geregistreerde gebruikers en noodcontactpersonen. Ze gebruiken deze informatie alleen als er niet gereageerd wordt op de melding in de app, de sms en de geautomatiseerde telefoonoproep. Op dat moment proberen zij jou, een van je medegebruikers of noodcontactpersonen te bellen en te informeren over een mogelijke calamiteit. Samen bepalen jullie of er een vervolgactie moet worden ondernomen.
 • Neos
  Neos verzamelt en beheert alle sensormeldingen. Dit doet zij via een platform en communicatie via de app. Neos kan bijvoorbeeld een alarmmelding ongedaan maken en zien of de camera, sensoren en de app zijn geïnstalleerd en actief zijn. Deze gegevens gebruikt Neos:
  • Om te controleren of de camera, sensoren en app op de juiste manier werken.
  • Om de app beter op jouw gebruik af te kunnen stemmen en onze dienstverlening te verbeteren.
 • Politie en justitie Neos
  Unigarant en ANWB geven cameragegevens niet door aan politie of justitie. Dat doen zij alleen als ze daartoe door de wet of het bevoegde gezag worden verplicht. Of als jij dit aan ons vraagt.

Hoe worden gegevens bewaard?

 • Persoonsgegevens
  Unigarant, ANWB en Neos bewaren de persoonsgegevens conform hun privacy beleid. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan striktnoodzakelijk.
 • Cameragegevens
  Neos bewaart de opgeslagen camerabeelden maximaal veertien dagen. Daarna worden ze automatisch gewist.
 • Sensorgegevens
  Bij beëindiging van jouw Veilig van Huis Woonverzekering worden de sensorgegevens ontkoppeld van alle persoonsgegevens. Deze anonieme sensorgegevens gebruiken we vervolgens alleen voor statistische doeleinden. We willen onderzoeken of het gebruik van sensoren inderdaad schades kan voorkomen of zelfs kan gaan voorspellen.

Wij slaan alle verzamelde gegevens op in databases die staan op Europees grondgebied. De Nederlandse wetgeving geldt hiervoor.

Hoe kun je gegevens bekijken of wissen?

Je kunt de camerabeelden inzien via de app. Via de app volg je ook de status van incidenten. Ben je het niet eens met het gebruik van bepaalde gegevens? Dan kun je Unigarant vragen om deze gegevens te wissen. Dien hiervoor een verzoek in via: verzekeren@unigarant.nl Na verwijdering van de gegevens ontvang je schriftelijk een bevestiging.

Onze contactgegevens

Voor vragen, klachten of meer informatie kun je bij ons terecht:
ANWB Verzekeren
Afdeling privacy
Schutstraat 120
7901 EE Hoogeveen

E-mailadres: telematica@unigarant.nl

Contact & Service

Vragen? Neem contact op

Nog niet gevonden wat je zoekt? Neem contact op met een van onze collega’s. Via onderstaande link vind je alle contact gegevens voor verzekeren.