Aan het woord: Hans Haverkamp

Directeur van Rudolf Steinerschool te Alkmaar

De Rudolf Steinerschool heeft in verband met de verkeersveiligheid o.a. als leer- en ontwikkelingsdoel dat de leerlingen de attitudes, kennis, inzicht en vaardigheden verder ontwikkelen om verantwoord en veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. Naast het verkeersexamen voor groep 7 levert ANWB Streetwise aan dit doel ook een grote bijdrage.

Bij de Rudolf Steinerschool uit Alkmaar is ANWB Streetwise geweest in 2011 en in mei 2013. De school heeft ongeveer 250 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Naast projecten voor de leerlingen over verkeer hebben wij als school ook regelmatig overleg met de gemeente over mogelijke verbeteringen over o.a. de parkeeroverlast bij de school. Jaarlijks worden de gemaakte afspraken in de nieuwsbrief van de school geplaatst.

Hoewel de meeste kinderen in de gemeente Alkmaar wonen, komen er ook veel kinderen uit de omliggende dorpen. De school wil samen met de ouders de verkeersveiligheid rond de school zo veilig mogelijk maken. Het liefst natuurlijk door het kind lopend of met de fiets te brengen.

De provincie Noord-Holland geeft subsidie voor gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid aan de gemeentes. De scholen kunnen deze subsidie weer aanvragen bij de gemeente. Tot voor de zomervakantie in 2013 (wij namen deel in mei 2013) was het nog niet zeker waar de provincie de prioriteit zou gaan leggen betreffende de subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. Gelukkig vindt de gemeente Alkmaar verkeersveiligheid zeer belangrijk en hebben zij zelf een budget voor o.a. Streetwise in 2013.

Hierbij een door ons gemaakte korte film impressie van mei jl. (kijk op pag. 3 van het video album)

www.rsteinerschool.nl