Aan het woord

Effectieve verkeerseducatie Ouders gaan er vanuit dat de verkeerslessen op school de goede basis geven voor veilig verkeersgedrag, maar is dat ook altijd zo? De gezamenlijke provincies zijn dit jaar een onderzoek gestart dat meer kennis wil opleveren over wat effectieve verkeerslesprogramma’s zijn voor het basisonderwijs. De naam van dit project: WEVER (op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie). De ANWB is met haar programma Streetwise hier ook bij betrokken.

Verkeerslessen
Als school zet je verschillende lesmethodes in voor de diverse vakken. Je hebt als school en leerkracht je beleid hiervoor en je voorkeuren. Toetsen laten zien of deze methodes effectief zijn. Zo is er voor het verkeersonderwijs het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Toch is er nooit een vergelijkend onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende verkeerslesprogramma’s op de basisschool: wat dragen de individuele producten bij aan niet alleen de kennis maar vooral ook aan de houding en het gedrag van kinderen? Welke gedragingen en eigenschappen zijn cruciaal wil een kind veilig kunnen fietsen naar het voortgezet onderwijs na groep 8?

Ontwikkeling fietstoets
De provincies werken dit jaar samen met CITO en kennisinstituten als SWOV en CROW en adviesbureau Royal HaskoningDHV aan een digitale ‘fietstoets’, als onderdeel van het WEVER-project, die ingaat op bijv. het herkennen van risico’s, het omgaan met de dode hoek van vrachtauto’s e.d. In de tweede helft van 2016 wordt deze op een aantal basisscholen beproefd.

Voor 2017 staan evaluaties van een paar educatieproducten op het programma. Leerlingen die verschillende programma’s hebben doorlopen doen individueel de ‘fietstoets’ om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken over de individuele programma’s. 

Deelnemers
De ANWB is met haar programma Streetwise betrokken bij WEVER dat een paar jaar gaat lopen. De uitgeverijen Malmberg en Wolters Noordhoff en Veilig Verkeer Nederland zijn betrokken met hun verkeersmethoden en het ROV Zuid-Holland met haar product Verkeerskunsten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project? Of wilt u als school betrokken zijn bij een evaluatie van de verkeerseducatieprogramma’s die bij u op school draaien? Neem dan contact op met Foppe Koen van de provincie Drenthe: f.koen@drenthe.nl of Wilma Slinger van CROW wilma.slinger@crow.nl.

Voor meer achtergrondinformatie: CROW heeft ook een publicatie gemaakt over wat we nu weten over effectieve verkeerseducatie.

( http://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/nieuws-mobiliteit-en-gedrag/november-2015/tien-gouden-regels-voor-effectieve-verkeerseducati)