Aan het woord: Bea Prevaes

Senior instructeur ANWB Streetwise Team Zuid NL

Als Streetwise instructeur wordt ik in toenemende mate door leerlingen aangesproken in de trant van: he juf, 'leuk u weer te zien' of 'juf, kent u mij nog?' Vaak zijn dit leerlingen die aan Streetwise meededen tijdens het vorige bezoek (2 jaar of langer geleden).

Omdat we dit jaar al weer 8 jaar bestaan komt het steeds vaker voor dat we voor de 2e, 3e of zelfs de 4e keer op dezelfde school komen. Mijn collega's en ik merken duidelijk dat als we vaker op dezelfde scholen komen de kinderen nog veel weten van de vorige ke(e)r(en). De rode draad die door het Streetwise programma loopt (oversteken, gebruik autostoeltje en autogordel, remweg en reactietijd) blijkt vaak nog paraat te zijn. Naar mate ze meer Streetwise onderdelen op school gehad hebben zien we dat hun verkeers(kennis)gedrag veiliger wordt. De herhalende factor bij Streetwise draagt hiertoe bij. In vaktermen noemen we dit Permanente Verkeerseducatie (PVe).

Steeds meer scholen, gemeenten en provincies geven de voorkeur aan werkvormen die passen binnen het karakter van Permanente Verkeerseducatie. Het ANWB Streetwise programma is onderdeel van de toolkit van het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer (KpVV). Het KpVV heeft het Streetwise programma afgelopen jaar als bovengemiddeld goed beoordeeld.

Omdat scholen graag aan de ouders van de leerlingen kenbaar willen maken dat de school doet aan Permanente Verkeerseducatie geven wij de school een sticker. Deze kunnen zij op de toegansdeur plakken. Zo wordt duidelijk voor de bezoekende ouders dat ANWB Streetwise al meerdere jaren de school bezocht heeft en de school daarmee doet aan Permanente Verkeerseducatie.

In september gaat Streetwise naar een school waar we dan al voor de vijfde keer komen!