Aan het woord: Marcel Derks

Teammanager Streetwise en projectcoordinator Verkeersprogramma jongeren

Bij de ANWB ben ik sinds 2006 werkzaam bij het praktische verkeerseducatieprogramma Streetwise (4-12 jaar). Als teammanager ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van Streetwise instructeurs in de regio Midden Nederland. Ook ben ik werkzaam als projectcoordinator en betrokken bij de ontwikkeling van een verkeersprogramma voor jonderen (12-15 jaar).

Eén van de ANWB ambitiethema's is de verkeersveiligheid te verbeteren voor jong en oud. Door een verkeersprogramma voor jongeren te ontwikkelen geeft de ANWB invulling aan het bereiken van de doelstellingen van the Decade of Road Safety: ANWB helpt verkeersveiligheid te verbeteren voor jong en oud, met daarbij de doelstelling in 2020: 50% minder doden en gewonden in het verkeer.

Het is belangrijk dat jongeren de nodige kennis en vaardigheden aanleren om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarnaast is het ook van belang dat jongeren zich op een duurzame manier leren verplaatsen. Binnen het verkeersprogramma werken we twee programmaonderdelen voor jongeren verder uit. 

1. een programma gericht op groep 8 leerlingen die overgaan naar de brugklas en hun ouders. Dit is zowel voor jongeren als hun ouders een spannende periode. De insteek is informatie en ondersteunen.

2. praktische verkeersprojecten in klassen van het voortgezet onderwijs. Het overkoepelende thema van alle praktische lessen is het eigen verkeersgedrag en de invloed op eigen veiligheid.

Met opeenvolgende praktische verkeersprojecten ontstaat een permanent traject op de school, waardoor er herhaling en herkenning is van de verkeersveiligheidsboodschap.