Verkeersregels in Wit-Rusland

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Oekraïne? De ANWB maakte een overzicht van de belangrijkste verkeersregels.

Snel naar

Wegennet | Algemene verkeersregels | Auto | Maximumsnelheid | Fiets | Motor | Bromfiets | Pechhulp | Caravan en aanhangwagen

Wegennet

 • De doorgaande wegen in Wit-Rusland worden goed onderhouden.
 • Een autoweg in Wit-Rusland verbindt Brest en Minsk met de Russische grens. Rond Minsk is een ringweg. Er zijn goede wegen naar Letland, Oekraïne en Polen. Het grootste deel van het wegennet is verhard.
 • Op het uitgestrekte platteland komen nog wel onverharde wegen voor, die na een flinke regenbui veranderen in modderpoelen. In de winter zijn sommige wegen niet berijdbaar.
 • Langs landelijke wegen ontbreekt vaak de bewegwijzering en staan ook maar weinig verkeersborden.

Verkeersveiligheid

 • Wees altijd alert en voorzichtig bij het rijden omdat je bijna overal de weg moet delen met voetgangers, vee, karren en fietsers.
 • Houd rekening met verkeersdrempels, zelfs op belangrijke wegen in grote steden.
 • Gaten in de weg en wegwerkzaamheden worden vaak niet goed aangegeven met borden of hekken.
 • Houd er rekening mee dat wegen of delen daarvan in de winter door sneeuwval onbegaanbaar kunnen zijn.
 • Rijden in het donker wordt afgeraden in landelijke gebieden waar de wegen niet verlicht zijn omdat je kuilen en gaten in de weg, maar ook voetgangers en paard-en-wagens op de weg, minder snel opmerkt.

Wegen en routes

 • De beste route naar Wit-Rusland loopt via Duitsland - Polen.

Bijzonderheden

Gratis ANWB Routekaarten

 • Speciaal voor ANWB-leden worden elk jaar actuele routekaarten uitgegeven. De kaarten zijn gratis, alleen voor leden verkrijgbaar in de ANWB-winkels of via anwb.nl/webwinkel.
 • De dubbelzijdige routekaarten met doorgaande wegen zijn ideaal om onderweg het overzicht te bewaren. Op de kaart vind je ook praktische informatie over aanbevolen toegangsroutes, fileknelpunten, hellingspercentages (auto + caravan), geplande wegwerkzaamheden, hoofd- en doorgaande wegen met afritnummers, tankstations, bruggen, tunnels en veerdiensten.

Verkeersinformatie

ANWB

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt in Wit-Rusland een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of andere communicatieapparatuur vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • In Wit-Rusland is iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, verplicht een reflector, kleding met reflecterende elementen of een veiligheidshesje te dragen. 

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising hebben bestuurders van rechts voorrang, tenzij anders wordt aangegeven.
 • Je moet op een kruising altijd voorrang verlenen aan trams.

Rotonde

 • Bij het begin van de meeste rotondes staan voorrangsborden, wat betekent dat als je de rotonde wilt oprijden, je voorrang moet verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. Als er geen verkeerstekens staan, geldt dat verkeer van rechts voorrang heeft, net als op een gewoon kruispunt.

Inhalen

 • Het is verboden stilstaande trams voorbij te rijden als er geen vluchtheuvel voor passagiers aanwezig is.
 • Bestuurders mogen een schoolbus met knipperende waarschuwingslichten, waar kinderen in- en uitstappen, slechts langzaam voorbijrijden. Bestuurders moeten indien nodig stoppen.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Op bruggen en viaducten en in tunnels en onderdoorgangen.
  • Langs smalle wegen als daardoor minder dan 3 m ruimte voor het rijdende verkeer overblijft.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in). Binnen de bebouwde kom mag je in straten zonder trams en in straten met eenrichtingsverkeer wel aan de linkerkant parkeren.
 • Als een voertuig langer dan 5 minuten stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • (Gedeeltelijk) op de stoep parkeren is toegestaan als dat met borden wordt aangegeven.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Binnen 15 m van een voetgangersoversteekplaats en van een tram- of bushalte.
  • Binnen 50 m van een spoorwegovergang.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom mogen bestuurders geluidssignalen geven als ze willen inhalen.

Bijzonderheden

Trolleybus

 • In Minsk wordt de rechterrijstrook vaak gebruikt door trolleybussen.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Let op: Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voorin zitten. 
 • Kinderen tot 12 jaar moeten achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.

Bijzonderheden

Vieze auto

 • In Wit-Rusland is het verboden om in een vieze auto of camper te rijden.

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht in winterperiode - Het gebruik van winterbanden is verplicht tussen 1 december en 1 maart. Dit voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Banden met het sneeuwvloksymbool (3PMSF), het keurmerk M+S, M&S of MS of de markering all seasons worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop het sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De minimale profieldiepte van winterbanden is 4 mm.
 • Als je op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan in winterperiode - In de winterperiode, gewoonlijk van half november tot half maart, is het gebruik van sneeuwkettingen toegestaan.
 • Let op: In Duitsland en Polen kan het gebruik van sneeuwkettingen met een bord verplicht worden gesteld.

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - In de winterperiode, gewoonlijk van half november tot half maart, zijn spijkerbanden toegestaan.
 • Als met spijkerbanden wordt gereden, moet de auto aan de achterzijde een waarschuwingsschild voeren, zodat achteropkomende auto's een veilige afstand tot de auto kunnen aanhouden (in verband met de kortere remweg van een auto die rijdt op spijkerbanden).

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Personenauto's 60 90 110
Personenauto's, met aanhangwagen/caravan met een gecombineerde toegestane maximummassa > 3500 kg 60 70 90
Motoren 60 90 90
 • A: Op woonerven is de maximumsnelheid 20 km/h.
 • Bestuurders die nog geen twee jaar in het bezit zijn van het rijbewijs, mogen niet harder rijden dan 70 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet voor een witte reflector hebben, achter een rode reflector en aan de zijkanten oranje reflectors.
 • Ook moet een fiets zijn voorzien van een bel en goed werkende remmen.

Passagiers

 • Het vervoeren van een passagier is verboden.
 • Alleen kinderen jonger dan 7 jaar mogen in een geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Fietsende kinderen

 • De minimumleeftijd voor fietsen zonder begeleiding van een volwassene op de weg is 14 jaar.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.

Afslaan

 • Fietsers mogen op wegen met trams en op wegen met meerdere rijstroken per rijrichting niet links afslaan.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
 • Het is motorrijders ook toegestaan om overdag dagrijlicht te voeren. Let op: in tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren, mits de motor hiervoor een zitplaats heeft.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achter op een motor mee worden genomen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger te trekken die speciaal is ontworpen voor een motor.

Verkeersregels bromfiets

 • In Wit-Rusland bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 50 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat), mits er ook voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in een kinderzitje worden vervoerd.

Plaats op de weg

 • Bromfietsers mogen geen gebruikmaken van het fietspad.

Bijzonderheden

 • Bromfietsers mogen op wegen met trams en op wegen met meerdere rijstroken per rijrichting niet links afslaan.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Wit-Rusland wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Waarschuwings- en verbodsborden komen zowel met een witte als gele achtergrond voor.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een wit of geel waarschuwingsbord met een rode rand en een zwarte stip duidt een plek aan waar veel ongelukken voorkomen.
 • Het bord Inhalen verboden geldt niet als het in te halen voertuig langzamer dan 30 km/h rijdt. Staat er in het bord onder de autosymbolen een getal (bijvoorbeeld 50), dan geldt het verbod niet als het in te halen voertuig langzamer dan het aangegeven getal rijdt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond lichtblauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 50) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand met daarop een weg die eerst zwart is ingekleurd en vervolgens wit, waarschuwt voor de overgang van een verharde naar een onverharde weg.

Bromfiets

 • Het verkeersbord Verboden voor motoren geldt ook voor bromfietsen.

Pechhulp

Veiligheid voorop

 • Stop op een veilige plek - Dus stop als dat kan in de berm of zo dicht mogelijk bij de vangrail.
 • Zet je alarmlichten aan - Laat ze ook knipperen nadat je de gevarendriehoek hebt geplaatst.
 • Doe een veiligheidshesje aan - Dit is verplicht voor de bestuurder en passagiers van een auto of motor in het donker en bij slecht zicht. De ANWB raadt alle inzittenden aan ook overdag bij pech of een ongeval een veiligheidshesje aan te trekken. 
 • Stap uit de auto - Laat iedereen uitstappen aan de kant waar geen verkeer rijdt en achter de vangrail of in de berm gaan staan.
 • Plaats een gevarendriehoek - Dit is verplicht bij pech of een ongeval. Plaats de gevarendriehoek buiten de bebouwde kom minstens 40 m en binnen de bebouwde kom minstens 15 m achter je auto.

Pech

 • Bel de ANWB Alarmcentrale op +31 70 314 14 14 - Ga voor meer informatie over pechhulp in het buitenland naar anwb.nl/alarmcentrale.
 • Let op: Bel het alarmnummer 112 bij acuut gevaar of als de auto met pech op een gevaarlijke plek staat. 

Slepen

 • De afstand tussen de twee voertuigen mag met een sleepstang maximaal 4 m zijn, met een sleepkabel 4-6 m.
 • Het gesleepte voertuig moet alarmlichten voeren. Zijn die er niet of werken zij niet, dan moet een gevarendriehoek worden bevestigd. Het trekkende voertuig moet dimlicht voeren.
 • De maximumsnelheid bij slepen bedraagt 50 km/h.

Ongeval

 • Bel de politie op nummer 102 - Dit is verplicht bij elk ongeval, ook bij een ongeval dat slechts tot beperkte blikschade heeft geleid. 
  • Bel als er gewonden zijn gevallen ook de ambulancedienst op nummer 103. De brandweer is bereikbaar op nummer 101.
  • Neem bovendien maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen en verleen eerste hulp aan eventuele gewonden. 
 • Verlaat de plaats van het ongeval niet - Je moet op de plaats van het ongeval blijven tot de politie is gearriveerd en onderzoek heeft gedaan. 
  • Bij een ongeval dat heeft geleid tot aanzienlijke schade of lichamelijk letsel, mag je geen voertuigen verplaatsen en moet je voorkomen dat sporen worden gewist.  
  • Als je de ambulancedienst telefonisch niet kunt bereiken, moet je een gewonde indien mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoeren. Je moet in dat geval je persoonlijke gegevens aan het ziekenhuis verstrekken en vervolgens terugkeren naar de plaats van het ongeval. 
 • Verleen eerste hulp - Als je betrokken bent bij, of getuige bent van, een ongeval, dien je hulp te verlenen aan personen die gewond zijn voor zover je daartoe in staat bent en dat kunt doen zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen. 
 • Zie ook anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie voor meer informatie over wat je moet doen bij een aanrijding in het buitenland.
 • De ANWB Alarmcentrale verleent hulp aan personen die in de problemen zijn geraakt door een ongeval in het buitenland. Bel de ANWB Alarmcentrale op +31 70 314 14 14 of ga voor meer informatie naar anwb.nl/alarmcentrale.

ANWB service

 • Met de Wegenwacht Europa Service ontvang je dag en nacht pechhulp in het Nederlands. Bekijk alle mogelijkheden voor pechhulp in het buitenland op anwb.nl/wegenwacht of bel voor informatie 088 269 22 22.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Wit-Rusland opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 20 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Meer praktische informatie voor onderweg in Wit-Rusland

Tanken
Tol 
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto