Neerijnenroute

Nederland, Gelderland, Neerijnen

74
75
91
76
77
79
90
94
93
92
76
91
56
74
14
73
72
40
23
71
70
75
74

Neerijnen ligt als een spin in deze gelijknamige route. Het oostelijke deel van de Tielerwaard heeft een veel minder uitgesproken komgrondenkarakter dan het westelijke deel. De route volgt van Zennewijnen bij Tiel tot Herwijnen de majestueuze Waal waarlangs brede 'waarden' liggen. De meeste uiterwaarden zijn in het kader van de dijkverzwaring veranderd in natuurontwikkelingsprojecten. De 'binnenlanden' van de Tielerwaard bieden een ander aanzien. Hier liggen de lage, natte kommen die tot de ruilverkaveling in de jaren zeventig van de vorige eeuw te nat waren om intensief gebruikt te worden.

Tip: de route is overigens eenvoudig te verkorten bij knooppunt 74, waar je halverwege nogmaals langskomt. Je zou de route kunnen opdelen in een westelijk (29,5 km) en een oostelijk rondje (30,5 km).

Werkzaamheden Waalbandijk
In 2021 is het waterschap gestart met een grootschalig dijkversterkingsproject aan de Waalbandijk. Het werk wordt in fasen uitgevoerd en er worden omleidingen aangegeven. Momenteel (eind mei 2022) is er een omleiding vanaf knooppunt 79 van kracht. Volg de actuele stand van zaken op www.waterschaprivierenland.nl (Tiel-Waardenburg) en Graaf Reinald Alliantie (Waardenburg-Gorinchem).

 

Fietsveiligheid route-informatie: geen bijzonderheden.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.).

Het vroeg-17e-eeuwse kasteel Neerijnen wordt gebruikt als gemeentehuis en staat op de plaats waar rond 1300 een burcht stond. Langs de autovrije dijk kijkt een rietgedekte grondzeiler uit 1870 (de molen van Waardenburg) uit over het kasteel Waardenburg. Hier sloot dokter Faust volgens een legende een zevenjarig verbond met de duivel.

In het karakteristieke dijkdorp Haaften springen vier markante punten in het oog. Hoog op een vooruitgeschoven post op de Waalbandijk staat de N.H.-kerk. Op weg naar de kerk passeer je de toren van Kasteel Goudenstein en na de kerk korenmolen De Blauwe Reiger. Ten slotte passeer je de Crobsche Waard. Dit is een uiterwaard waar in het verleden veel klei is afgegraven voor de baksteenindustrie.

De ruilverkaveling Tielerwaard West die in 1971 werd afgesloten heeft het landschap tussen de Waal en de Linge ingrijpend veranderd. Alleen de verschillende poldermolens herinneren nog aan de oude vochtige komgronden. De Voorste Hellouwse Molen maalde samen met de Achterste Hellouwse Molen het water uit de polder Hellouw naar de Linge. De Waardenburgse Molen houdt nu het waterpeil op een extra hoog peil voor de drinkwaterwinning en het natuurgebied Waardenburgse Komgronden.

Het natuurreservaat Waardenburgse Komgronden vormt een aantrekkelijke leefomgeving voor watervogels en zeldzame planten. Staatsbosbeheer heeft een wandelroute in het gebied uitgezet (toegankelijk van 15 mei tot 15 oktober, gemarkeerd met blauwe paaltjes). De naastgelegen eendenkooi Waardenburg is in gebruik als demonstratie- en instructie-eendenkooi en alleen op afspraak te bezoeken voor groepen (kijk voor informatie op de website van Staatbosbeheer).

Est lag nogal geïsoleerd en was vooral in de winter door de wateroverlast moeilijk te bereiken. In het verleden probeerde men het water kwijt te raken door de kaden door te steken. Het Vuadabos werd aangelegd als sluitstuk van de ruilverkaveling Avezaath Ophemert. De naam ‘vuada’ verwijst naar een doorwaadbare plaats in de rivier.

Het middeleeuwse kasteel Ophemert bezit een slotgracht en een omzoomd park. Het is in gebruik als romantische trouwlocatie en conferentieoord, maar je kunt er ook ‘op stand’ overnachten in de B&B.

Het informatiepaneel verduidelijkt de functie van de ‘dubbele dijk’ in Ophemert. Na de omvangrijke graafwerken voor de dijkverzwaring werden de Stiftsche Waarden teruggegeven aan de Waal. De twee nevengeulen spelen een belangrijke rol bij de afvoer van rivierwater. De waarden bestaan nu uit een afwisselend natuurgebied.