Hoe veilig zijn fietsaccu's?

Risico’s en veilig gebruik van fietsaccu’s

Lithium-ion fietsaccu's zijn niet zonder gevaar, ze kunnen brand veroorzaken. Wat zijn de risico's en hoe ga je veilig om met een fietsaccu en lader.

Fietsaccu elektrische fiets na brand

Risico’s fietsaccu’s

Lithium-ion-accu’s, die vrijwel in alle e-bikes zitten, kunnen brand veroorzaken. Dit kan het gevolg zijn van oververhitting, beschadiging of vocht. De temperatuur in de accu neemt in dat geval snel toe waardoor er schadelijke gassen ontstaan. Deze gassen zijn brandbaar en schadelijk voor de gezondheid. Omdat de gassen heftig reageren op water is bestrijding moeilijk. In geval van brand werkt een bluspoging met water averechts en ontstaan explosieachtige effecten. 

Zijn lithium-ion batterijen gevaarlijk? 

Een gemiddeld huishouden bezit volgens de Nederlandse brandweer 125 batterijen (van telefoon, laptop en boormachine tot elektrische tandenborstel). Steeds vaker worden in deze apparaten lithium-ion batterijen gebruikt. Bij normaal gebruik zijn deze batterijen absoluut veilig, maar het is mogelijk dat deze batterijen spontaan ontbranden of bij hitte instabiel worden en ontploffen. Vaak gebeurt dit tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele laders, het overladen van de batterij of door beschadigingen. 

Het gaat daarbij dus niet alleen om fietsaccu’s. In de regel geldt wel dat het potentiële gevaar van lithium-ion-batterijen toeneemt naarmate de gebruikte batterijen meer energie kunnen opslaan en de opgeslagen hoeveelheid energie groter is. 

Lithium-ion batterijen veilig gebruiken 

 1. Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de e-bike en volg deze op. 
 2. Gebruik alleen de originele oplader die bij de e-bike geleverd is.
 3. Zet de fiets niet in het volle zonlicht.
 4. Laad de accu minstens eens in de twee maanden op.
 5. Is je accu gevallen, beschadigd of vervormd? Neem geen risico: leg 'm buiten neer en lever 'm zo snel mogelijk in.
 6. Heeft de fietsaccu onderhoud nodig? Ga niet zelf aan de slag, maar laat dit altijd aan een deskundige over.
 7. Zorg ervoor dat ook de oplader zijn warmte goed kwijt kan. 
 8. Zet de fiets (of accu) tijdens het opladen vrij neer op een stabiele, onbrandbare plek.
 9. Laad de accu bij voorkeur overdag op.
 10. Haal de stekker uit het stopcontact als de fietsaccu vol is.
 11. Laad een accu op in de buurt van een rookmelder.
 12. Zorg voor veilige stalling en let op dat je e-bike niet een vluchtroute blokkeert.

Wat als het mis gaat?

Als je elektrische fietsaccu lekt, overmatig heet wordt, sterk ruikt, rook produceert of vonken produceert is het mis. Als het kan: zorg dan dat het apparaat niet aan het stopcontact is gekoppeld en bel 1-1-2. Ga bij brand niet zelf met water blussen, dit werkt averechts. De vrijkomende gassen zullen heftig reageren op water en voor onploffingen zorgen. De brandweer zal waarschijnlijk de brand proberen te blussen met poeder, schuim, zand of de accu volledig onderdompelen in een bak water. 

Pas op met je lader

Ook laders brengen risico’s met zich mee. Deze kunnen defect of oververhit raken. Controleer daarom geregeld je laadkabel of deze geen zichtbare schade heeft. Is er iets niet in orde? Laat dat dan direct herstellen of vervangen. Haal daarnaast de stekker uit het stopcontact als je niet laadt en gebruik alleen de originele lader die bij de accu is geleverd.

Tweedehands e-bike 

Koop je een gebruikte e-bike, dan weet je vaak niet zeker wat de status is van de accu. Onderzoek de accu in ieder geval goed op eventuele valschade. Zie je butsen of deuken? Neem dan geen risico’s en zorg voor een nieuwe accu. Het is ook denkbaar dat de accu in het verleden waterschade heeft opgelopen. Dat is aan de buitenkant vaak niet goed te zien. Je kunt de accu van je e-bike in de meeste fietsspeciaalzaken laten doormeten en testen op functionaliteit en capaciteit. Is het niet duidelijk wat de geschiedenis van de accu is: neem dan het zekere voor het onzekere en zorg voor een nieuwe fietsaccu

Veiligheid van ANWB fietsaccu’s

Op dit moment zijn er geen uniforme regels voor certificering, opslag en gebruik van (fiets)accu’s. Per situatie moeten er veiligheidsmaatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat eventuele schade tot een minimum wordt beperkt en door de verzekering gedekt. ANWB fietsaccu’s worden daarom opgeslagen in brandveilige kasten en er is een speciale logistieke keten ingericht om de accu veilig bij de klant thuis te krijgen (en eventueel weer op te halen in het geval van garantie). 

Certificering ANWB Fietsaccu

De ANWB biedt diverse fietsaccu’s aan die passend zijn voor je e-bike, maar niet origineel. De ANWB fietsaccu’s hebben vaak een hogere capaciteit en zijn beter getest dan de originele accu’s. In opdracht van de ANWB worden er namelijk 15 verschillende tests uitgevoerd voordat de accu verkocht mag worden. De ANWB fietsaccu’s worden onder meer getest op: oververhitting, waterschade, stofschade, vibratieschade en (geforceerde) ontlading. Ook worden er valtests gedaan en crushtests. Uiteraard blijven bovenstaande tips voor goed gebruik altijd van toepassing.

Ook biedt de ANWB originele fietsaccu’s aan van de bekende merken. Deze fietsaccu’s zijn niet door de ANWB gecertificeerd, de garantievoorwaarden van de leverancier zijn van toepassing. 

Fietsaccu kopen via de ANWB

Speciaal voor jou geselecteerd