Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bekeuring uit Italië

Vraag gesteld door V. Wallenburg op 7 februari 2020

Ik heb bekeuring gekregen uit Italië, echter was ik op genoemd tijdstip/datum in Nederland, op de bekeuring staat geen kenteken geen merk en geen type genoemd, ook bij het over te maken bedrag staat geen kenmerk welke ik moet invullen bij de overschrijving. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen uit Italië, maar u was niet ter plekke. U vraagt zich af wat te doen. 
 

Snelheidsovertreding

Uit de van u ontvangen stukken maak ik op dat er een snelheidsovertreding is begaan. Normaal gesproken krijgt u voor die overtreding een boete. Als het goed is, heeft u eerder correspondentie van Italiaanse justitie ontvangen.

Op de tweede pagina die u mij stuurde, staat halverwege (vertaald uit het Italiaans) het volgende:
Artikel 126 Bis 2 Comma CDS op 13-08-2019 rapport nr. ATX / 000109740, opgesteld op 09-07-2019 voor de schending van artikel 142/8 van de wegcode begaan op 15-06-2019 met voertuig genummerd XXXXXX …
 
Uit deze passage volgt dat op 15 juni 2019 een snelheidsovertreding is begaan. Volgens artikel 142 lid 8 van de Italiaanse wegenverkeerswet gaat het om een snelheidsoverschrijding tussen 10-40 km/u.
 
U geeft aan dat u niet ter plekke was. Ik neem aan dat u doelt op 21 november 2019, de datum die links bovenaan de boete staat. Dit is echter niet de dag van de overtreding, dat is dus 15 juni 2019.

Strafpunten: gegevens opsturen

Bij bepaalde overtredingen in Italië (waaronder snelheidsovertredingen) worden er naast de boete ook strafpunten opgelegd. De overtreder (de bestuurder) krijgt die strafpunten. Als de bestuurder niet de kentekenhouder is, zal de kentekenhouder de persoonsgegevens van de bestuurder moeten verstrekken. Daaraan niet voldoen is strafbaar en levert een nieuwe boete op.
 
De huidige boete die u heeft ontvangen, ziet op een boete wegens het niet verstrekken van de gevraagde gegevens (over de bestuurder).  

De boete bedraagt € 220,78 als u binnen vijf dagen na ontvangst betaalt, €308,38 als u binnen 60 dagen betaalt. Betaalt u na 60 dagen, dan bedraagt de boete € 584,00 (dit staat op pagina 3 halverwege). Op de documenten heb ik geen bankrekeningnummer aangetroffen. Ik adviseer u dit na te vragen bij de instantie van wie u de boete heeft ontvangen (polstradasez.pn@poliziadistato.it). Vermeld daarbij het proces-verbaal nummer (126 000 1010469).

Ik hoop hiermee verklaard te hebben waar de ontvangen bekeuring over gaat.

Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.