Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Milieusticker Frankrijk verplicht?

Vraag gesteld door K. Steur op 25 april 2019

Is die sticker verplicht of niet ? En activeren ze die milieu zone 's van het ene moment op het andere of heb je de tijd om een andere route uit te stippelen ? Tot slot wat zijn de " sticker gevoelige " perioden in het jaar?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U vraagt zich af of in Frankrijk de milieusticker verplicht is. Ja, de milieusticker is in Frankrijk verplicht in de steden en departementen waar een (permanente of tijdelijke) milieuzone van kracht is.

In een tijdelijke (departementale) milieuzone is een milieusticker alleen nodig in geval van (langdurige) extreme luchtvervuiling. Als daarvan geen sprake is, kunt u zonder milieusticker die zone in. De aankondiging van een tijdelijke milieuzone gebeurt onder meer via matrixborden boven de weg, radio, televisie, internet en het weerbericht.

Informatie over de luchtkwaliteit per regio is hier te vinden. Meer informatie over de milieuzones in Frankrijk vindt u op onze website.