Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voltagemeter elektrische scooter doet het niet

Vraag gesteld door sgsbk op 25 oktober 2017

Ik heb in februari 2017 een nieuwe Ebretti 318 gekocht. Ik heb een paar keer stilgestaan omdat de accu leeg was zonder dat ik dat kon zien. De meter geeft of volledig vol aan of volledig leeg. Ebretti gaf aan dat dat normaal is bij een lithium accu. Ik moest maar letten op het aantal gereden kilometers. Ik ben daar niet mee akkoord gegaan. Heb een nieuwe accu gekregen met een bluetooth functie zodat je kunt zien op je iPhone, niet op Android, hoeveel stroom de accu nog heeft. Dit is alleen te zien als de scooter wordt belast, dus als je gas geeft. Ik heb dit onder voorwaarde geaccepteerd. Na drie maanden gebruik is dit geen goeie, bevredigende oplossing. Ik moet stoppen met rijden om te kijken wat de staat van de accu is. Ik blijf erbij dat ik gewoon op de meter moet kunnen zien hoeveel stroom ik nog heb. Bij aankoop van de scooter is dit absoluut niet geneld. Ik heb de leverancier gevraagd de scooter terug te nemen, maar zij gaan daar niet mee akkoord

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden zou ik u willen vragen om een foto van het dashboard/instrumentenpaneel van de scooter te versturen naar experts@anwb.nl. U zult daarna spoedig een antwoord van ons ontvangen.***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt in februari 2017 een nieuwe Ebretti scooter gekocht. Daarmee bent u enkele keren til komen te staan omdat de accu leeg was. Volgens de leverancier geeft betreffende lithium accu alleen aan of de accu vol is dan wel leeg. Nadat u daarover geklaagd hebt, hebt u een andere accu gekregen waarmee u via uw telefoon kon zien hoeveel stroom u nog had. Dat vond u geen goede oplossing omdat u dan moest stoppen om op de telefoon te kijken of de accu nog voldoende stroom bevatte waarna u weer uw weg kon vervolgen. U wilt dat de leverancier de motor terugneemt maar dat wil hij niet.

Allereerst dank voor het toezenden van de foto van het instrumentenpaneel/dashboard van de scootw.

Als u een nieuw product koopt dan mag u verwachten dat die de eigenschappen bezit voor veilig en normaal gebruik. Voldoet de motor niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een product zijn o.a.: leeftijd van het product, koopprijs van het product in relatie tot de nieuwprijs, waar u het product kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over het product.

Samen met een technisch expert hebben wij de foto, die u aan ons hebt toegezonden, bekeken. Laatstgenoemde concludeert dat het niet gebruikelijk is dat er enkel wordt aangegeven of de accu vol/leeg is. Er dient tussentijds aangegeven te worden hoeveel stroom er verbruikt is en hoeveel u dus nog kunt verbruiken. Dat het een normale gang van zaken is bij een lithium accu kan derhalve dan ook geen stand houden.

Echter u kunt niet zomaar een koopovereenkomst ontbinden waarbij u aan de leverancier vraagt om de scooter terug te nemen. Ontbinding van de koopovereenkomst betekent dat de verkoper de koopprijs terugbetaalt en u geeft het voertuig terug. Ontbinding van de koopovereenkomst kan alleen als:

  • reparatie of vervanging niet mogelijk is
  • de verkoper het voertuig niet wil repareren of vervangen
  • reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden
  • herhaalde reparatie niet afdoende blijkt
  • het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van het voertuig in de weg staat

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u graag naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.