Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkoop chalet met behoud van standplaats

Vraag gesteld door Wilfred.70 op 10 december 2018

Goedenavond,
Mijn schoonvader is overleden en mijn vriendin wil zijn chalet nu verkopen. De park eigenaar zegt dat wij overdrachtskosten moeten betalen 2300,00€ en de nieuwe eigenaren aansluitkosten 923.00€. Kan dit zo maar. Mijn vriendin heeft hem geen opdracht gegeven om te bemiddelen....
Mvgr W.F.Belles

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Uw vriendin wilt een chalet verkopen. U moet overdrachtskosten betalen en de nieuwe eigenaren moeten aansluitkosten betalen. U vraagt zich af of dat zomaar mag.


Ervan uitgaande dat de desbetreffende camping aangesloten is bij de Recron, dan verwijs ik u kortheidshalve naar artikel 9 (Recron voorwaarden voor vaste plaatsen). Hierin staat onder andere vermeld, dat bemiddelingskosten in redelijke verhouding dienen te staan met de geleverde inspanningen. Indien de ondernemer niet in uw opdracht bemiddeld heeft, dan bent u hem derhalve geen kosten verschuldigd.

Ondanks dat het niet geoorloofd is, komt het in de praktijk voor, dat een ondernemer een vast percentage van de verkoopprijs van het verkochte kampeermiddel in rekening brengt bij de (verkopende)recreant. Wanneer men vervolgens hiertegen in verweer komt, kan de ondernemer de verkoop mogelijk blokkeren. Het komt er dan voor de recreant op neer: "Slikken of stikken''.

Indien de recreant uiteindelijk - onder dwang van de ondernemer - heeft ingestemd met betaling van desbetreffende kosten, is het aan te bevelen om terstond - per aangetekende brief - protest aan te tekenen tegen deze malversaties. Motiveer waarom u uiteindelijk ingestemd heeft met betaling van desbetreffende kosten (o.a. blokkade verkoop met behoud van staplaats te doorbreken) en stel een redelijke termijn (veertien dagen) waarbinnen de ondernemer de onverschuldigd betaalde kosten dient terug te betalen.

Mocht de ondernemer hier geen gevolg aangeven, dan heeft u de mogelijkheid de kwestie ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie of - mits van toepassing - de zaak indienen bij uw rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie over stacaravan/chalet en uw rechten vindt u op onze website.