Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Harde knallen in caravan (zijwand, dak en interieur)

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 14 mei 2023

In juli 2021 hebben wij onze nieuwe Kabe Royal 520 XL opgeleverd gekregen.

Sindsdien hebben we een klacht die ondanks vele inspanningen van de dealer niet is opgelost.

Tijdens het opwarmen en afkoelen van de caravan zijn harde knallen te horen. Naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door het vrijkomen van spanning. (verschillen in positieve uitzettingscoëfficiënt van de diverse materialen).
Het is niet exact aan te geven op welke plek dit ontstaat.

Daarbij maakt het niet uit of het winter of zomer is. Het gebeurt tijdens verschil in temperatuur binnen ten opzichte van buiten de caravan.
De temperatuursverschillen ontstaan of door de Alde vloer-/convectorverwarming of door uitsluitend de zon.

Wij zijn van onze vorige Kabe gewend dat er enige krimp- en rekgeluiden hoorbaar zijn, zeker als de Alde (vloer)verwarming in de ochtend de caravan opwarmt. Daar hebben we geen problemen mee.
Maar deze caravan kent naast deze lichte geluidjes het fenomeen dat er flinke knallen hoorbaar zijn.

Nadat ik audio opnamen naar de dealer gezonden had heeft deze inmiddels ook persoonlijk de geluiden geconstateerd.

Hij heeft verschillende malen gewerkt aan het opheffen daarvan. Het interieur is losser cq. vaster tegen de zijwand aangeschroefd. De zichtbare delen van de aluminium buizen van de vloerverwarming zijn ‘losgekoppeld’ van het meubilair, zodat er geen wrijving kan ontstaan en uiteindelijk zijn recent op advies van Kabe AB de kunststof zij-skirts gedemonteerd en met flexibele kit opnieuw aan de aluminium buitenwand vastgezet.

De dealer geeft aan dat hij binnen de groep Kabe dealers in NL en België navraag heeft gedaan en dat daar geen andere oplossing uit gekomen is.
De dealer zegt het nu ook niet meer te weten.

Toch wil ik onze klacht opgelost hebben, want als we naast de caravan zitten of ’s morgens nog in bed liggen als de caravan opwarmt schrikt je telkens weer als de caravan een knal of meerdere knallen produceert.

Wat zou onze volgende stap moeten zijn?
 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft in juli 2021 een nieuwe Kabe Royal 520 XL geleverd gekregen. Al vanaf het begin van de ingebruikname heeft u klachten over harde knallen die vermoedelijk veroorzaakt worden door rek en krimp van materialen. De leverende dealer en de fabrikant hebben al onderzoek gedaan en werkzaamheden voor het oplossen van uw klacht uitgevoerd. Tot op heden heeft dit geen resultaat gehad. Uw dealer geeft aan geen oplossing meer te weten. U vraagt wat uw volgende stap moet zijn.

Technisch advies

Ik heb uw vraag voorgelegd aan onze caravandeskundige. Hij heeft geen vergelijkbare klachten gevonden bij dit type caravan. Het lijkt dus niet iets dat veel voorkomt. Verder geeft hij aan dat er uitgebreid onderzoek is gedaan, maar dat er nog niet is vastgesteld of de rek en krimp geluiden veroorzaakt worden door opwarming door de Alde-verwarming of door de zon. Voor het vinden van een oplossing is het van belang om dat vast te stellen. Volgens hem zou u bij wijze van proef de caravan in een goed geventileerde donkere ruimte kunnen zetten, zodat opwarming door de zon geen rol speelt. Als u dan de verwarming aanzet en de knallen zijn niet hoorbaar, dan kunt u de proef op de som nemen door de caravan in de zon te zetten, zonder de verwarming te ontsteken. Ga in beide situaties ook na of de knallen luider zijn wanneer u zich binnen of buiten de caravan bevindt. Zodra u heeft vastgesteld bij welke testmethode de knallen wel of niet hoorbaar zijn, kan er verder gezocht worden. 

U vraagt zich af wat de volgende stap moet zijn. Ik geef eerst de juridische achtergrond en kom daarna tot het advies.

Fabrieksgarantie

Bij een nieuwe caravan wordt fabrieksgarantie gegeven, voor uw caravan is dat twee jaar. Garantie wil zeggen dat de garantieverlener instaat voor herstel van bepaalde gebreken. Het voordeel van garantie is dat u tijdens de garantieperiode bij een gebrek alleen hoeft aan te tonen wat er kapot is. Het is aan de garantieverlener het tegendeel te bewijzen, of dat gebrek is ontstaan door verkeerd gebruik.

Wettelijke garantie (non-conformiteit)

Ook zonder de fabrieksgarantie heeft u als consument recht op een deugdelijk product. Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben op grond van de koopovereenkomst (conformiteit). Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, de betaalde prijs. Het gebrek (de harde knal) is volgens onze expert niet iets dat u hoeft te verwachten.

Voor een geslaagd beroep op non-conformiteit moet u ten eerste bewijzen dat er sprake is van een gebrek. Verder moet het gebrek bij levering al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop*, dan wordt aangenomen dat dit het geval is. De verkoper moet dan aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld door eigen gebruik of verkeerd gebruik kan zijn ontstaan. Anders heeft u recht op herstel of vervanging van het product of, als dat niet mogelijk is, op teruggave van (een gedeelte van) de aankoopprijs. Op onze website vindt u meer informatie over: Wat kan je eisen?

 (*bij koopovereenkomsten na 27 april 2022 is dit 12 maanden).

Advies

U heeft de verkoper geruime tijd gelegenheid geboden om het gebrek te verhelpen, maar tot nu toe zonder resultaat. Om uw rechten veilig te stellen adviseer ik u om de verkoper (uw dealer) formeel ingebreke te stellen. U kunt daarbij gebruik maken van onze modelbrief die u kunt vinden in het ‘stappenplan klachten na aankoop’ 

Ik raad u aan in uw brief een beroep te doen op de fabrieksgarantie en daarnaast op non-conformiteit.

Komt u er met de verkoper niet uit, en is hij bij de BOVAG aangesloten, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. In dat geval is het van belang dat u zich (naast de fabrieksgarantie) beroept op non-conformiteit, omdat de Geschillencommissie niet bevoegd is om over fabrieksgarantie te oordelen. De Geschillencommissie kan besluiten een deskundige in te schakelen.

Mocht u over een rechtsbijstandsverzekering beschikken, dan adviseer ik u deze in te schakelen.

Meer informatie:
Klachten na aankoop - ANWB