Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Chalet zonder eigen grond

Vraag gesteld door A. Vos op 24 februari 2020

Als ik een chalet op het terrein van de R.C.N heb en RCN gaat failliet ben ik dan mijn chalet kwijt omdat de RCN juridisch eigenaar is van het chalet. Wat kan ik hier tegen doen om toch mijn chalet veilig te stellen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over uw rechtspositie ten opzichte van uw chalet op het moment dat de eigenaar van de grond failliet zou gaan. U wilt graag weten wat er in dat geval gebeurt met uw chalet.

Roerend of onroerend

Eerst zal moeten worden beoordeeld of uw chalet een roerende of onroerende zaak is. Gekeken moet worden of en in hoeverre het chalet duurzaam met de grond in verenigd. Hierbij is van belang of het chalet naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en of het voor iedereen duidelijk is dat het recreatieonderkomen bestemd en gebouwd is om duurzaam ter plaatse te blijven.

Als het chalet niet duurzaam met de grond is verenigd, is het chalet een roerende zaak. In dat geval kan en mag het chalet worden weggenomen in het geval de grondeigenaar failliet zou worden verklaard.

Natrekking

Als het chalet een onroerende zaak blijkt te zijn, dan is het chalet op grond van natrekking eigendom geworden van de eigenaar van de grond. In geval van faillissement zou dat betekenen dat de curator mag beschikken over de eigendommen van gefailleerde, inclusief uw chalet.

Wegneemrecht

Op uw beurt heeft u een zogenoemd ‘wegneemrecht’. In het algemeen wordt aanvaard dat dit wegneemrecht ook geldt voor het wegnemen van het chalet in het geval van faillissement van de grondeigenaar. Hiermee zou de natrekking worden doorbroken.

Risico

Er bestaat altijd een risico voor de eigenaar die een zaak plaatst op gehuurde grond. De enige manier om het eigendom met zekerheid niet te verliezen, is door het verkrijgen van de eigendom van de onderliggende grond of door een beperkt recht te vestigen op die grond. Als u een recht van opstal zou vestigen op het door u gehuurde stuk grond, dan is en blijft de opstal (het chalet) uw eigendom. Faillissement van de opstalgever (de grondeigenaar) heeft dan geen effect op het chalet.

Het nadeel van het verkrijgen van meer zekerheid, is dat uw chalet zelfstandig in de onroerendezaakbelasting (OZB) zal worden betrokken. Bovendien is voor het vestigen van een beperkt recht een notariële akte nodig.

Voor meer informatie over de roerende of onroerende zaak verwijs ik u graag naar onze website.