Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade aan derde door losgekoppelde caravan

Vraag gesteld door J. van Beem op 21 september 2019

Met mijn caravan heb ik schade veroorzaakt aan de auto van mijn buren. De caravan was losgekoppeld en de auto was niet in de buurt. Mijn particuliere WA-verzekering sluit schade veroorzaakt door de caravan uit. Wel willen zij de schade verhalen op mijn autoverzekering! Ik lees wel dat schade door een losgekoppelde caravan, maar nog niet op zijn plaats staat, onder de autoverzekering valt. Dit lijkt mij zeer rekbaar. Stel, de caravan staat op een hellende oprit van bij een huis en om een of andrre reden raakt hij van de rem af en schuifelt op de rijweg, waar hij een ernstig ongeluk veroorzaakt. Wordt de schade dan ook nog door de autoverzekering gedekt? Mijn particuliere WA-verzekering dekt de schade in ieder geval niet.
Zoeken naar een WA-verzekering die dit soort gevallen wel dekt?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw toercaravan is - nadat deze buiten het verkeer was gebracht - tegen de auto van de buurman gereden. U vraagt zich of er een verzekering is, welke dergelijke schade dekt.

WAM-dekking trekkend voertuig
Zolang de caravan gekoppeld is aan het trekkend voertuig, valt deze onder de dekking van de WAM-verzekering van het trekkend voertuig. Deze dekking is van toepassing tot aan het moment, dat de caravan buiten het verkeer is gebracht (na loskoppeling van het trekkend voertuig op plaats van bestemming is gebracht).

Schade voor rekening en risico eigenaar caravan
Wanneer de caravan - nadat deze buiten het verkeer is gebracht - schade veroorzaakt aan een derde, dan komt de schade voor rekening van de eigenaar van de caravan. Een dergelijke schade is niet verzekerbaar en valt derhalve niet onder de dekking van een caravanverzekering.