Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Caravan stalling in vlammen op gegaan

Vraag gesteld door op 24 november 2019

Vanaf 1999 waren wij de trotse bezitters van een Kip caravan (Grey Line 450 TLB), bouwjaar 1988.
Sinds september 2019 was onze caravan gestald in een caravanstalling in Enter, die helaas afgelopen dinsdagnacht, 19-11-2019, in vlammen is opgegaan en daarbij dus ook onze Kip. De caravan was vanwege de leeftijd niet verzekerd, maar nog wel in zeer goede staat en wij hadden er nog vele jaren plezier van willen en kunnen hebben.

Nu is de vraag in hoeverre wij kans maken om een claim bij de eigenaar van de stalling neer te leggen voor onze schade. Met name gezien het feit dat wij altijd de gasflessen uit de caravan verwijderen en dat er waarschijnlijk toch caravans of campers tussen stonden die ontvlambare materialen aan boord hadden. Naar onze mening is de eigenaar van de stalling ernstig in gebreke gebleven door hier niet op te controleren. Hebben wij nog zicht op enige compensatie naar uw mening?
Als er een mogelijkheid is tot actie wat zou U ons adviseren ?
 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw caravan is op 19 november jl. in rook opgegaan bij door een alles verwoestende brand in een caravanstalling te Enter. De Kip-caravan (Grey Line 450 TLB) uit 1988 was zelf niet verzekerd. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.
 
Schade
Uitgangspunt bij schade is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan aantonen, dat een andere persoon of partij hier rechtens aansprakelijk voor gesteld kan worden.
 
Er dient vastgesteld te worden of de schade aan de caravan op enigerlei wijze toe te schrijven is aan een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door de stallinghouder.
 
Verzekering stalling
Een stallinghouder is wettelijk gezien niet verplicht zijn stalling tegen brand of ander onheil te verzekeren.
 
Stallingvoorwaarden
Ga in de stallingsvoorwaarden na hoe of de aansprakelijkheid bij een dergelijk evenement geregeld is.
 
Inboedelverzekering
Uw inboedelverzekering biedt voor de inboedel van uw caravan geen dekking, nu de caravan niet in gebruik was, maar opgeslagen stond in de stalling.
 
Op onze website vindt u een aantal tips voor het stallen van een caravan.