Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang bij verlaten bushalte

Vraag gesteld door A.G. Heesen op 1 februari 2023

Ik rij als chauffeur op een busje met maximaal 8 passagiers, volgens mij heb ik geen voorrang bij het wegrijden van een bushalte, want ik ben juridisch geen bus, klopt dit, hier is met collega's verwarring over.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Voorrang bij verlaten bushalte

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U wilt graag weten of u als bestuurder van een bus voorrang heeft bij het verlaten van een bushalte. Het gaat om een 'buurtbus' waarin maximaal 8 personen worden vervoerd. 

Nee, als bestuurder van een bus die niet kwalificeert als autobus heeft u geen voorrang bij het verlaten van een bushalte.

Bijzondere manoeuvre

Wegrijden kwalificeert in beginsel als een bijzondere manoeuvre, waarbij men ingevolge art. 54 RVV1990 al het overige verkeer voor moet laten gaan.

Uitzondering

Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt. Deze regel staat in art. 56 lid 1 RVV1990.

Autobus

Een autobus is blijkens art. 1 RVV1990 een motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.

Bestuurder

Iedere weggebruiker, behalve de voetganger is een bestuurder ingevolge het bepaalde in art. 1 RVV1990.

Voor laten gaan

De verkeersregels bepalen dat een verkeersdeelnemer andere verkeersdeelnemer voor moet laten gaan. Dit betekend niet dat verkeersdeelnemers een recht op voorrang hebben. Voorrang moet men niet nemen, maar krijgen.

Conclusie

De uitzonderingsregel dat bestuurders van bussen door andere bestuurders binnen de bebouwde kom in de gelegenheid moeten worden gesteld om van de bushalte weg te rijden, geldt alleen voor de bestuurder van een autobus. Als de buurtbus niet als autobus kwalificeert geldt deze regel niet. De bestuurder van de buurtbus dient in dat geval het overige verkeer voor te laten gaan alvorens hij wegrijdt van de bushalte.

Meer weten?
Verkeersregels in Nederland | ANWB