Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verjaringstermijn Strafverfugung Oostenrijk 

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 21 mei 2023

Beste ANWB, Ik heb een boete gehad in Oostenrijk omdat ik niet in het bezit was van een Vignet. Omdat dit niet klopte, en ik wel in het bezit was van een geldige vignette heb ik hier bezwaar op gemaakt samen met alle bewijzen die ik had (vignet, creditcard uitdraai, bon van de vignette etc). Alsnog hebben ze mijn bezwaar afgewezen met als reden dat ik niet de bestuurder van het voortuig kenbaar heb gemaakt... Ik ben het niet eens met deze bekeuring.

Ik zou graag willen weten wat de verjaaringstermijn van een Strafverfügung uit Oostenrijk is. Kunt u mij hierover informeren?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Na een bezoek aan Oostenrijk heeft u een verzoek ontvangen om vervangend tolgeld te betalen, omdat geconstateerd werd dat u zonder geldig vignet op het vignetplichtige wegennet in Oostenrijk reed. U heeft hierop gereageerd dat u wel over een geldig tolvignet beschikte en heeft bewijsmiddelen ingestuurd. Uw 'bezwaar' is afgewezen en er is melding gemaakt van het niet tijdig voldoen aan de vingetplicht bij de verantwoordelijke overheidsinstantie in Oostenrijk. In de hierop volgende Strafvervolgung heeft u uw standpunt nogmaals herhaald, maar is uw bezwaar wederom afgewezen. Als gevolg hiervan is een Strafverfugung uitgevaardigd en is een geldboete opgelegd van € 320,- of een vervangende gevangenisstraf van 1 dag, acht uur en 0 minuten. U bent het niet eens met deze straf en wilt graag weten wat de verjaringstermijn van de Strafverfugung in Oostenrijk is. 

Verjaringstermijn Strafverfugung

De verjaringstermijn van een Strafverfugung in Oostenrijk is 3 jaren. De periode dat de veroordeelde niet in Oostenrijk is, telt niet mee bij deze verjaringstermijn. De tenuitvoerlegging van de straf is derhalve ook na het verstrijken van deze 3 jaren nog mogelijk. 

Meer weten?
Tol in Oostenrijk | ANWB