Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhuurder claimt ‘oude’ schade huurauto

Vraag gesteld door F. Gosses op 8 januari 2023

wij hebben een auto gehuurd in Italie (via CarTrawler-KLM) bij Sur Price in Venetie en deze alleen gebruikt voor vervoer van en naar het vliegveld naar onze bestemming Cividale. Aldaar stond de auto geparkeerd in een privé garage. Wij garanderen dat er tijdens onze huurperiode geen enkele schade aan het voertuig is aangebracht. Niettemin heeft de verhuurder bij inlevering van de auto een kras op de spiegel geconstateerd die er al gezeten moet hebben voordat wij de auto huurden maar die wij door het tijdstip van aankomst (22.30) en door de duisternis niet hebben kunnen constateren. Volgens mij zijn wij 'erin geluisd' omdat wij het dure verzekeringspakket (bijna het dubbele van de autohuur! ) niet nodig vonden. wij hebben geen foto's genomen bij in ontvangstname van de auto maar ook die hadden hoogstwaarschijnlijk de kras niet vertoond door de atmosferische condities en het tijdstip.
Wat is onze juridische positie en wat raadt u ons aan te doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft in Italië een auto gehuurd waarbij u heeft afgezien van een aanvullende (dure) verzekering. Bij de afgifte van de huurauto door de verhuurder in de avond heeft u geen schades opgemerkt. Ook heeft u geen foto’s gemaakt van de auto op het moment van afgifte. Tijdens de huurperiode is er geen schade ontstaan aan het voertuig. Bij het inleveren van de huurauto merkte de verhuurder een schade op aan een van de buitenspiegels. Deze schade wordt nu op u verhaald. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Hoofdregel

In het algemeen geldt de regel: wie stelt, moet bewijzen. Als de verhuurder schadevergoeding wenst voor schade waarvan hij stelt dat u die heeft veroorzaakt, althans dat u daar verantwoordelijk voor bent, zal de verhuurder dit moeten bewijzen. In sommige gevallen geldt echter een omgekeerde bewijslast of een (weerlegbaar) bewijsvermoeden.

Huurrecht

Volgens de regels van het (algemeen) huurrecht geldt dat de huurder het gehuurde moet opleveren in de staat waarin het gehuurde zich bevond toen het gehuurde ter beschikking werd gesteld. Als er geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt bij aanvang van de overeenkomst, geldt een weerlegbaar bewijsvermoeden dat het gehuurde in ontvangen in de staat waarin het is opgeleverd.

Autohuur

Het is in de autoverhuurbranche erg gebruikelijk dat er zowel bij afgifte als bij inname een rapport wordt opgemaakt van eventuele schade(s). Als een schade wel wordt opgemerkt bij inname die bij afgifte nog niet bekend was, zal de huurder in beginsel dus aansprakelijk zijn voor deze schade tegenover de verhuurder.

Italiaans recht

Op deze huurovereenkomst is naar ik aanneem het Italiaanse recht van toepassing. Hoewel er waarschijnlijk in Italië een soortgelijke regeling geldt met betrekking tot de verdeling van de bewijslast, raad ik u aan om de vraag voor te leggen aan uw rechtsbijstandsverzekeraar en/of aan ECC Nederland. Laatstgenoemde geeft advies en bemiddelt in grensoverschrijdende consumentengeschillen binnen de EU.

Conclusie

Naar Nederlands recht zal de verhuurder moeten bewijzen dat u de schade heeft veroorzaakt. Aangezien het zeer gebruikelijk is in de branche dat er een beschrijving van de auto wordt opgemaakt bij afgifte van de auto én de huurder voor de juistheid van deze beschrijving doorgaans moet tekenen, kan de verhuurder u waarschijnlijk met succes aanspreken tot schadevergoeding en/of de borgsom gebruiken. De juridische werkelijkheid, dat u de auto zonder schade heeft meegekregen en met schade heeft ingeleverd, prevaleert in dat geval. Omdat waarschijnlijk het Italiaanse recht van toepassing is op dit geschil raad ik u wel aan de casus (ook) aan ECC Nederland voor te leggen.

Meer weten?
Huurauto ophalen en inleveren (anwb.nl)
Gratis juridische hulp - ECC Nederland