Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stilstaan op een parkeerplaats

Vraag gesteld door A. Oosterlee op 15 november 2022

Ik breng regelmatig mijn kleinkinderen naar een school in Amersfoort en parkeer dan kort in een vergunninghouderszone. De school ligt aan een straat die tijdens openings- en sluitingstijden niet mag worden ingereden (verkeersbord C1 met onderbord). Klopt het dat het niet is toegestaan de kleinkinderen naar school te begeleiden, maar dat het wel is toegestaan de schooltassen te "lossen"? Mijn vraag is wat de wetgever verstaat onder "laden en lossen"?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U brengt met enige regelmaat uw kleinkinderen naar school. De school ligt aan een weg die middels verkeersbord C1 gesloten is voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Onder dit verkeersbord is een onderbord geplaatst waaruit volgt dat het inrijverbod alleen geldt gedurende de openingstijden van de school. In de wijk rondom de school is parkeren alleen toegestaan voor vergunninghouders (E9). U kiest er vaak voor om uw auto op een parkeerplaats in de wijk rondom de school te zetten en uw kleinkinderen naar school te brengen. U wilt graag weten of het klopt dat het niet is toegestaan om uw kleinkinderen naar school te brengen en uw auto zoals hierboven beschreven op een parkeerplaats te laten staan. Maar dat het wel is toegestaan om bijvoorbeeld de schooltassen naar school te brengen, terwijl u uw auto op dezelfde manier achterlaat. Ten slotte heeft u het gevoel dat de gemeente voorbij gaat aan de intentie van het instellen van het zone parkeren vergunninghouders.

Het klopt dat u in theorie wel de schooltassen naar de school van uw kleinkinderen zou mogen brengen terwijl u stilstaan op een parkeerplaats gereserveerd voor vergunninghouders, maar dat u niet uw kleinkinderen naar school mag brengen.

Verkeerstekens

Een verkeersdeelnemer moet verkeerstekens opvolgen en het staat volgens vaste jurisprudentie niet ter beoordeling van de weggebruiker of een verkeersteken overeenkomstig de voorschriften terecht is geplaatst. U mag als zijnde niet-vergunninghouder dus niet parkeren in de wijk rondom de school van uw kleinkinderen.

Stilstaan

Buiten de in art. 23 RVV 1990 genoemde gevallen mag men stilstaan op wegen en weggedeelten. In beginsel is het dus toegestaan om stil te staan op plaatsen waar bijvoorbeeld een parkeerverbod is ingesteld.   

Definitie stilstaan

Uit art. 1 RVV 1990 volgt dat stilstaan wordt gekwalificeerd als het laten stilstaan van een voertuig gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Conclusie

U mag uw kleinkinderen niet naar school brengen terwijl uw auto op een parkeerplaats staat in de zone parkeren vergunninghouders. U zou uw kleinkinderen wel mogen laten in- en uitstappen terwijl u op een dergelijke parkeerplaats staat, maar u mag hen niet naar school begeleiden. In theorie zou u wel de schooltassen naar het schoolgebouw mogen brengen, terwijl u stilstaat op een parkeerplaats voor vergunninghouders staat. In de praktijk zal het waarschijnlijk lastig zijn om te bewijzen dat in dat geval bezig was met onmiddellijk laden of lossen van goederen. Het is ten slotte niet aan uw beoordeling of het parkeerverbod terecht is ingesteld of dat het dienstbaar is aan het beoogde doel.

Ik raad u aan om samen met de school met de gemeente in gesprek te gaan. De gemeente is mogelijk bereid tot het instellen van een aantal ‘reguliere’ parkeerplaatsen of een kiss and ride gebied. In dat laatste geval mag u nog steeds niet uw kleinkinderen naar school begeleiden, maar kunnen ze wel nabij de school worden afgezet, geholpen worden met het uitstappen én een fijne dag worden gewenst.

Meer weten?
Verkeersregels in Nederland | ANWB