Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Restitutie jaargeld bij beëindiging vaste jaarplaats (Recron) 

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 24 januari 2023

wij hebben onze stacaravan op huurgrond verkocht met toestemming van de parkeigenaar. wij hebben de sleutels juni 2022 overhandigd aan de nieuwe eigenaren. Hebben wij volgens de recronvoorwaarde recht op teruggaaf van onze (resterende) betaalde jaarhuur van de parkeigenaar? Immers heeft de parkeigenaar een nieuw contract gesloten met de nieuwe eigenaren.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft vraag over uw rechtspositie na beëindiging van de overeenkomst voor huur van een vaste jaarplaats op een Recronpark. De huurovereenkomst is beëindigd als gevolg van verkoop van het kampeermiddel met behoud van staplaats. U heeft de 'sleutels' ingeleverd in juni 2022. U wilt graag weten of u recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie van de reeds betaalde huur. 

Nee, bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel met behoud van staplaats blijft de recreant het jaargeld voor de resterende periode verschuldigd.

Recron voorwaarden

Na beëindiging van de overeenkomst en oplevering van het gehuurde voor de laatste dag van het lopende overeenkomstjaar, heeft de recreant in beginsel geen recht op restitutie van reeds betaald jaargeld. In twee situaties heeft de recreant, mits aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan wel recht op (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde jaargeld: na opzegging van de overeenkomst door de ondernemer wegens herstructurering én bij beëindiging van de overeenkomst wegens verkoop van het kampeermiddel.

Verkoop kampeermiddel

Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel heeft de recreant recht op (gedeeltelijke) restitutie van het jaargeld indien aan de navolgende 3 voorwaarden wordt voldaan ex art. 9 lid 7 Recron Voorwaarden vaste plaatsen: 

a. ontruiming van de plaats vóór 1 juli van het lopende overeenkomstjaar plaatsheeft en
b. een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en
c. er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.

Hieruit volgt dat de recreant bij beëindiging van de overeenkomst wegens verkoop van het kampeermiddel met behoud van staplaats, geen recht heeft op restitutie van het jaargeld. De plaats wordt dan immers niet ontruimd. 

Opzegging wegen herstructurering

Als er in het geval van herstructurering geen gelijkwaardige plaats op het terrein beschikbaar is, er alleen een vergelijkbare plaats beschikbaar is maar de recreant moet bijdragen in de aanlegkosten of het kampeermiddel niet meer verplaatst kan worden en voor een ander kampeermiddel geen gelijkwaardige plaat beschikbaar is, dan maakt de recreant aanspraak op een vergoeding. Naaste de vergoeding mag de recreant ook de laatste 6 maanden van de opzegtermijn gebruik maken van de plaats zonder hiervoor huur verschuldigd te raken of heeft de recreant recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst na het ontruimen van de staplaats.  

Conclusie

Na beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel met behoud van staplaats heeft de recreant geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het jaargeld. E.e.a. wordt ook bevestigd door de Geschillencommissie in deze uitspraak. 

Meer weten? 

Herstructurering - ANWB