Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kachelweerstand defect na 35.000 km

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 8 februari 2023

In mijn Volkswagen Polo doet de ventilator(en dus de airco) het alleen nog op stand 4. Conclusie.: kachelweerstand kapot. Auto heeft 35.300 km. Gereden. Dealer geeft aan dat e.e.a. geen garantie meer is. Auto is nieuw gekocht in juni 2018. Kan ik mij beroepen op non-conformiteit? Hoor graag? Bijvoorbaat Dank

Merk: Volkswagen
Type: Polo AW
Bouwjaar: 2018
Brandstof: Benzine

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

De airconditioning in uw auto werkt sinds kort alleen nog in stand 4. Na diagnose door uw onderhoudsgarage blijkt dat de kachelweerstand defect is. De dealer heeft aangegeven dat de fabrieksgarantie inmiddels is vervallen. U heeft de auto in 2018 nieuw gekocht. De Volkswagen Polo heeft inmiddels ruim 35.000 km op de teller. U wilt graag weten of u met succes een beroep kunt doen op de wettelijke rechten bij non-conformiteit.

Garantie

Garantie is een toezegging dat een product bepaalde eigenschappen heeft en dat in het geval zou blijken dat het product niet voldoet, u recht heeft op kosteloos herstel of vervanging van het product. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel door de verkoper.

Gebrek

Het vervangen van de kachelweerstand is arbeidsintensief en daarom een ‘prijzige’ reparatie. Een kachelweerstand hoeft in de praktijk zelden vervangen te worden. Zeker gedurende de eerste 10 jaar na aflevering hoeft men in redelijkheid niet te verwachten dat de kachelweerstand moet worden vervangen. De berijder heeft in ieder geval geen of nauwelijks invloed op de levensduur van dit onderdeel. Er bestaat zodoende een (sterk) vermoeden dat de kachelweerstand die in uw auto gebruikt is, reeds op het moment van aflevering gebrekkig was.  

Bewijs

De bewijslast en daarmee het bewijsrisico ten aanzien van het gebrek, het gegeven dat de koper het gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan reeds aanwezig was op het moment van aflevering, ligt bij de koper.   

Herstel

Het uitgangspunt bij de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat de koper in de situatie wordt gebracht als ware het product conform de overeenkomst geleverd. Herstel dient in beginsel dus voor de koper kosteloos te worden uitgevoerd. Als een product of onderdeel wordt vervangen door een nieuw exemplaar, kan het echter soms redelijk zijn dat een gedeelte van de kosten voor rekening komen van de koper. De koper hoeft na herstel door de verkoper immers niet in een betere positie te raken dan in het hypothetische geval waarin een product zonder gebrek is geleverd.

Conclusie

U kunt geen aanspraak (meer) maken op de fabrieksgarantie. U kunt de verkoper wel aanspreken tot kosteloos herstel op grond van uw rechten bij non-conformiteit. Het uitgangspunt is dan dat het herstel kosteloos wordt uitgevoerd. Gelet op de feiten en omstandigheden zou een oplossing waarbij u maximaal 33% van de kosten draagt redelijk kunnen zijn.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB
Gebruiksvergoeding - ANWB