Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Energieprijsverhoging op recreatiepark met terugwerkende kracht

Vraag gesteld door R. Koopmans op 11 januari 2023

De kosten van electriciteit op het Chaletpark waren vorig jaar 0,41 cent. Nu is de prijs achteraf verhoogd naar 1 euro per Kwh. De verhoging is op dinsdag 10 januari gemaild en de nota is dezelfde dag verstuurd. Dit gaat dus over 2022! Iedereen is dus erg geschrokken van deze stijging, omdat er niks gecommuniceerd is in 2022. Wat zijn onze rechten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U huurt een vaste staplaats ten behoeve van een kampeermiddel op een recreatiepark. De campingeigenaar levert naast de staplaats ook de GWL-voorzieningen op het park aan de recreanten. Vorig jaar betaalde u een prijs van € 0,41/kWh, het aantal verbruikte kWh vermenigvuldigd met het tarief werd na afloop van het hieraan voorafgaande seizoen gefactureerd. Sindsdien is er geen afwijkend tarief aangezegd of bekendgemaakt door de campingondernemer. Onlangs ontving u een e mail met daarin de aanzegging dat het tarief verhoogd is naar € 1,-/kWh. Nog dezelfde dag ontving u de afrekening voor het elektriciteitsverbruik voor het seizoen 2022. De prijsverhoging tot € 1,-/kWh is daarop reeds verwerkt, zodat u geconfronteerd bent met een prijsverhoging voor het doorleveren van GWL voorzieningen met terugwerkende kracht. 

Veel vragen

Wij ontvangen veel vragen en klachten over dit onderwerp. Een soortgelijke vraag is eerder gesteld en beantwoord op ons Expert Platform, graag verwijs ik u daarnaar. 

De energietarieven op de camping zijn tussentijds verhoogd. Moet ik deze verhoging betalen? (anwb.nl)

Zoals in het bovenstaande antwoord wordt omschreven is het lastig om te beoordelen hoe een Geschillencommissie of rechter zal omgaan met een prijsverhoging met terugwerkende kracht voor het doorleveren van GWL-voorzieningen op recreatieparken.

Nog geen duidelijkheid

De Recron voorwaarden bieden hierover geen uitsluitsel en er is nog geen jurisprudentie over verschenen. Hierom kunnen wij als ANWB op dit moment niet anders dan onze juridische beoordeling van de casus geven en een verwachting uitspreken. 
De ANWB is van mening dat een recreant vooraf behoort te worden aangezegd tegen welk tarief de eerstvolgende periode (tot de volgende aangezegde prijsverhoging) energie kan worden afgenomen bij de campingondernemer. 

Bijzonder positie recreant als afnemer GWL-voorzieningen

Anders dan huishoudens (en bedrijven) is de wet- en regelgeving ten aanzien van afname van elektriciteit t.b.v. van een recreatieplaats niet geregeld. Ten aanzien van de tarieven voor GWL op recreatieterreinen geldt slechts (op Recron campings) de gedragscode, die kortgezegd bepaalt dat de ondernemer alleen een redelijke winst mag maken op de (door)levering van elektriciteit en gas. 

Recron voorwaarden

Voor het doorleveren van GWL kan slechts worden teruggevallen op de Recron voorwaarden en het Reglement van de camping (en/of de hoofdovereenkomst). In de Recron voorwaarden is opgenomen:

De ondernemer heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of het jaargeld, kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant door te berekenen. Dit volgt uit art. 4 lid 2 Recron voorwaarden. 

Vooralsnog moet worden aangenomen dat de huidige (hoge) energietarieven die de campingeigenaar moet betalen aan de leverancier (tussentijds) door mogen worden berekend aan de recreant. 

Redelijkheid en billijkheid

Voornamelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid zijn wij van mening dat, anders dan bijvoorbeeld een verhoging van de btw, toeristenbelasting etc.  voor de GWL-tarieven geldt dat de recreant in staat moet worden gesteld om zijn verbruik aan de nieuwe tarieven aan te passen. Te meer nu de recreant GWL niet elders kan afnemen c.q. van leverancier kan wisselen, behoort ons inziens meer gewicht te worden toegekend aan dit beginsel. 

Wij raden onze leden met klem aan om de rechtmatigheid verhogingen met terugwerkende kracht voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer weten?
Elektriciteitsprijs op camping (anwb.nl)