Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Elektriciteitsprijs op camping

Vraag gesteld door M. Zahradnik-Minnaard op 17 juni 2022

Mag een camping € 0,95 per kilowatt stroom in rekening brengen voor kampeerplasts in Nederland?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U wilt graag weten of een camping een tarief van € 0,95 per kw/h mag berekenen voor het stroomverbruik van zijn gasten.

Contractsvrijheid

Het staat partijen in beginsel vrij om een overeenkomst aan te gaan met wie zij dat willen, wanneer zij dat willen en met welke inhoud zij dat willen. De contractsvrijheid wordt beperkt door de handelingsbekwaamheid van partijen en doordat rechtshandelingen niet in strijd mogen zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Elektriciteitsprijs

Het netwerk ten behoeve van de GWL-voorzieningen is op een camping vaak in beheer of eigendom van de campingondernemer. Op het terrein is de campingeigenaar derhalve de leverancier van o.a. elektriciteit. Het tarief dat de ondernemer hanteert kan en mag worden samengesteld uit meerdere factoren. Naast het doorberekenen van de inkoopprijs van de elektriciteit kunnen investeringskosten ten behoeve van de energievoorziening op het terrein en administratiekosten worden doorberekend aan de recreant, tevens afnemer van elektriciteit. Ook mag de ondernemer winst maken op het doorleveren van elektriciteit.

Overeenkomst en algemene voorwaarden

Meestal worden de energietarieven die de campingeigenaar hanteert bekend gemaakt voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst c.q. het overeenkomstjaar. De regels omtrent het verhogen van deze tarieven worden vaak in de algemene voorwaarden opgenomen.

Recron-campings

Recron aangesloten campings hebben zich geconformeerd aan de gedragscode inzake elektriciteits- en gasnetten respectievelijk levering van elektriciteit en gas op recreatiebedrijven. Hierin is o.a. opgenomen dat de vergoeding die de ondernemer vraagt en de winstmarge die hij berekend gebonden zijn aan de redelijkheid. Als een recreant het energietarief of de verhoging van dit tarief onredelijke acht, kan een oordeel aan de Geschillencommissie worden gevraagd.

Hoge tarieven

Momenteel zijn de energietarieven extreem hoog. De gemiddelde prijs per kw/h was tot september 2021 ongeveer € 0,22, terwijl de prijs per kw/h nu varieert tussen de € 0,50 en € 0,70 per kw/h.

Conclusie

In beginsel bepaalt de campingondernemer tegen welk tarief stroom op het kampeerterrein wordt geleverd. De recreant bepaalt of hij van het aanbod van de ondernemer gebruik wil maken. Bij verlenging van de huurovereenkomst mogen de energieprijzen, net als het tarief voor het stageld worden aangepast. In de toepasselijke algemene voorwaarden kunnen regels zijn opgenomen die grenzen stellen aan de hoogte van het energietarief. Gelet op de huidige extreem hoge tarieven lijkt een tarief van € 0,95 per kw/h niet onredelijk. Als de camping is aangesloten bij de Recron kunt u de Geschillencommissie Recreatie vragen of het tarief redelijk is.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Problemen op de camping