Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

De energietarieven op de camping zijn tussentijds verhoogd. Moet ik deze verhoging betalen?

Vraag gesteld door op 2 oktober 2022

Kan een recreatie bedrijf, dat energie levert tariefverhogingen na een jaar achteraf, sept 2021 t/m sept 2022, invoeren zonder voorafgaande  tariefinformatie, terwijl wij de afgelopen 6 jaar een zelfde gelijk tarief hebben betaald en wat zeggen de recronvoorwaarden code “levering elektriciteit, gas en netbeheer recreatiebedrijven” hierover?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

 

U heeft een jaarplaats op een camping. De tarieven voor gas en elektriciteit zijn gedurende dit jaar verhoogd. U heeft nu bericht ontvangen dat u meer moet betalen dan verwacht. U vraag of u dit moet betalen.

Een rekening voor gebruikte energie is over het algemeen een rekening waarbij pas achteraf duidelijk is wat betaald moet worden. Dit zal dus ook voor campings gelden. Als er tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan de campingondernemer mag u verwachten dat deze prijswijzigingen dan ook aan u worden doorgegeven.

In het jaargeld is energie niet inbegrepen:

In dit geval zal achteraf de gebruikte energie in rekening worden gebracht. Deze wordt berekend aan de hand van de geldende prijzen. Is er gedurende het jaar een prijsstijging ingevoerd, dan mag de campingondernemer deze aan u doorberekenen. Het ligt wel op de weg van de campingondernemer om u te informeren over de tarieven die u kunt verwachten.

Het jaargeld is inclusief (een deel) energie:

Is in de jaarprijs (een deel) energie inbegrepen, dan betaalt u een vast bedrag voor een vooraf afgesproken gebruik. De vraag is, ook in dit geval, of u ervan mag uitgaan dat u voor dit verbruik  geen verhoging hoeft te betalen. In principe mogen ondernemers een tariefverhoging van energie doorberekenen. De voorwaarden die van toepassing zijn kunnen hier meer duidelijkheid over geven.
Als het een Recron camping betreft, staat in de Recronvoorwaarden dat de ondernemer aan moet geven wat in het jaargeld is inbegrepen en welke bedragen hij daarvoor in rekening brengt. Ook staat er dat kosten die ontstaan door een lastenverzwaring vanwege heffingen en lasten mogen worden doorberekend, nadat het jaargeld en/of tarieven zijn vastgesteld. 
De ondernemer moet u dus inzicht geven in wat u voor energie betaalt én hij mag een tariefverhoging aan u doorberekenen.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Als de campingondernemer wordt geconfronteerd met verhogingen in de energietarieven, dan mag de campingondernemer deze verhoging aan de gebruiker doorberekenen. Wel mag u verwachten dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld, zodat u de mogelijkheid heeft om uw energieverbruik aan te passen. Ook kunt u vragen om de verhoging te onderbouwen.

Heeft de campingondernemer u niet gewaarschuwd, dan is de vraag wat de consequenties hiervan zijn. Gezien de huidige ontwikkelingen mag aangenomen worden dat iedereen op de hoogte is van deze prijsverhogingen en dit kan ertoe leiden dat u de verhoging toch moet betalen.

Komt u er met de campingondernemer niet uit, dan kan de Geschillencommissie hier duidelijkheid over geven. Dit kan als de camping is aangesloten bij de Recron. Is de camping hier niet bij aangesloten, dan moet u naar de rechter.

Meer informatie over uw rechten op de camping.