Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Oostenrijk voor niet betalen tol

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 29 januari 2023

Ik ben onlangs met de auto in Oostenrijk geweest. Ik had een tolvignet aangeschaft en op mijn vooruit geplakt.

Een tijd na thuiskomst ontving ik van Asfinag een brief waarin staat dat ik wegens het niet betalen van tol een bedrag van € 120 moet betalen. Ik heb bezwaar gemaakt. Vervolgens kreeg ik een brief van Asfinag dat de factuur van € 120 geannuleerd was. Ik dacht dat het daarmee afgedaan was. Maar niet lang daarna daarna  ontving ik van Das Land Steiermark een brief met verzoek tot betaling van een bedrag van € 300 wegens niet betaling van tol. 

Ik snap er niets meer van. Kunt u mij adviseren?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een tolvignet voor Oostenrijk gekocht en op uw voorruit geplakt. Na thuiskomst heeft u van Asfinag een brief ontvangen met een verzoek tot betaling van een bedrag  van € 120 euro. Dit is geannuleerd door Asfinag, waarna u een verzoek tot betaling van € 300 van Das Land Steiermark ontving. U wilt advies wat te doen.

Tol in Oostenrijk

Bijna alle autosnelwegen in Oostenrijk zijn tolwegen, waarvoor een tolvignet verplicht is. Op enkele autosnelwegen in Oostenrijk (Sondermautstrecken) geldt geen tolvignetplicht, maar moet apart tol worden betaald voor iedere keer dat deze wegen gebruikt worden.

Tolvignet

Een tolvignet bewijst dat de verschuldigde tol voor een bepaalde periode is voldaan. Het vignet moet op de voorgeschreven manier worden aangebracht op de voorruit vóór het gebruik van het wegennet en moet zijn geperforeerd ter markering van de geldigheidsperiode. Controle vindt plaats via camera’s. Hierop is zichtbaar hoe en waar het vignet op de voorruit is aangebracht.

Aanbrengen tolvignet

Het tolvignet moet aan de binnenzijde van de voorruit worden geplakt. Het 10-dagenvignet en het jaarvignet moet altijd worden geplakt. Dit mag bijvoorbeeld niet met plakband en ook niet in een houder. Het twee maanden vignet mag in bepaalde situaties zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst zonder te plakken.
Hoe en waar u het vignet moet worden aangebracht kunt u lezen op onze website.

Nieuwe Europese regelgeving

De procedure bij het innen van onbetaald tolgeld is recent iets gewijzigd naar aanleiding van Europese regelgeving (de EETS Richtlijn). De procedure voor wie gebruik maakt van de tolwegen zonder geldig vignet of met een vignet dat niet volgens de regels is aangebracht, is als volgt:

  • Asfinag stuurt een vordering voor vervangend tolbedrag van € 120. Hier kunt u geen bezwaar tegen maken.
  • Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan wordt in een volgende brief van Asfinag de factuur met het vervangend tolgeld geannuleerd.
  • U ontvangt daarna van de verantwoordelijke overheidsinstantie (‘Das Land’ van de betreffende deelstaat, in dit geval Das Land Steiermark) een schikkingsvoorstel (meestal € 300,00) wegens het niet betalen van de tol. Dit schikkingsvoorstel is gelijk aan de minimale boete die door de rechter kan worden opgelegd. Tegen dit schikkingsvoorstel is geen bezwaar mogelijk.

    Was u niet de bestuurder, vul dan wel op het antwoordformulier de persoonsgegevens van de bestuurder in. Doet u dit niet, dan riskeert u een (aanvullende) boete.
  • Voldoet u het bedrag van € 300,00 bedrag niet binnen de gestelde termijn, dan kan een administratief strafrechtelijke procedure worden gestart. Tijdens deze procedure kan wel bezwaar worden gemaakt. Wordt het bezwaar afgewezen, dan zal de rechter overgaan tot het opleggen van een boete die minimaal gelijk is aan het eerdere schikkingsvoorstel (met een maximum van € 3.000,00). 

Wanneer is bezwaar maken zinvol?

Bezwaar is alleen zinvol als u het tolvignet op de juiste wijze op de voorruit heeft geplakt. U moet dit kunnen aantonen. Bewaar in elk geval de bon.  

Bezwaar maken heeft géén zin, als het vignet niet goed was bevestigd (denk aan verkeerde plaats op voorruit, plakken met plakband, in een houdertje of folie niet volledig verwijderd) of als u wel een vignet had maar op een traject reed waar afzonderlijk tol moest worden betaald (Streckenmaut).  

Eerste brief niet ontvangen?

Sommige leden geven aan de eerste brief van Asfinag (met verzoek tot betaling van het vervangende tolgeld van €120,00) nooit te hebben ontvangen. Hoewel dat vervelend is, kunnen hieraan - voor zover wij kunnen overzien - geen rechten worden ontleend. Asfinag is niet verplicht een voorstel te doen. Hetzelfde geldt voor het schikkingsvoorstel tot betaling van € 300 van de overheidsinstantie.

Advies
Het advies is het vervangende tolgeld (€120,00) of anders het schikkingsvoorstel (€300,00) te accepteren en zo snel mogelijk te betalen, tenzij u een bezwaargrond heeft.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina tol in Oostenrijk  en de pagina veelgestelde vragen over het vignet.